Detail patentu

ZPŮSOB PRO VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ A ORIENTACE FEROMAGNETICKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH VLÁKEN V KOMPOZITNÍM MATERIÁLU A DETEKČNÍ ZAŘÍZENÍ K JEHO PROVÁDĚNÍ

FIALA, P. HOBST, L. FRIEDL, M. KOMÁRKOVÁ, T.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob pro vyhodnocení rozložení a orientaci feromagnetických elektricky vodivých vláken v kompozitním materiálu, který spočívá ve vyhodnocení hustoty feromagnetických elektricky vodivých vláken v měřeném místě opakovatelně v zaručeném pásmu rozptylu vyhodnocených dat se zaručenou mírou přesnosti. A dále zařízení pro vyhodnocení rozložení a orientace feromagnetických elektricky vodivých vláken v kompozitním materiálu, kde feromagnetický nástavec (1) vykazuje rozměry A, B, C, přičemž pro rozměry platí C větší rovno 3 B a B přibližně rovno A a dále je feromagnetický nástavec (1) opatřen nejméně dvěma elektrickými cívkami (2), přičemž pro zajištění silné magnetické vazby feromagnetického nástavce (1) je elektrické vinutí elektrické cívky (2) uspořádáno na obou ramenech feromagnetického nástavce (1) a vývody vinutí elektrické cívky (2) jsou na svorkách (3) vinutí připojeny k vnějšímu elektrickému obvodu (21), v němž je zapojen generátor (20) elektrického napětí s nastavitelnou frekvencí f a detekční a měřící zařízení, měřič impedance (22).

Klíčová slova

měření, nedestruktivní, drátkobeton

Číslo patentu

305882

Datum zápisu

09.03.2016

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty