Detail publikace

Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER

SMUTNÝ, J. TOMANDL, V. PAZDERA, L. VUKUŠIČ, I. RATISLAVOVÁ, E.

Originální název

Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER

Český název

Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Se zaváděním moderních železničních vozidel postupně dochází k výškovému poklesu dominantních složek hluku. Hluk valení u těchto vozidel převažuje nad hlukem přenosových systémů a pomocných zařízení. Z některých měření a analýz vyplývá, že 80 % akustické energie od kolejové dopravy je emitováno do okolí do výšky 1 m nad temenem kolejnice. Nízké protihlukové clony (NPC) jsou postaveny souběžně s tratí do výšky cca 0,5 m až 1 m nad temenem kolejnice a relativně velmi blízko koleje. Právě ona blízkost ke zdroji hluku způsobuje, že NPC se svojí efektivitou dají přibližně srovnat s klasickými protihlukovými stěnami.

Český abstrakt

Se zaváděním moderních železničních vozidel postupně dochází k výškovému poklesu dominantních složek hluku. Hluk valení u těchto vozidel převažuje nad hlukem přenosových systémů a pomocných zařízení. Z některých měření a analýz vyplývá, že 80 % akustické energie od kolejové dopravy je emitováno do okolí do výšky 1 m nad temenem kolejnice. Nízké protihlukové clony (NPC) jsou postaveny souběžně s tratí do výšky cca 0,5 m až 1 m nad temenem kolejnice a relativně velmi blízko koleje. Právě ona blízkost ke zdroji hluku způsobuje, že NPC se svojí efektivitou dají přibližně srovnat s klasickými protihlukovými stěnami.

Klíčová slova

Hladina jednorázové expozice hluku, Fourierova transformace, třetinooktávová analýza hluku, nízká protihluková clona

Rok RIV

2014

Vydáno

15.12.2014

Nakladatel

Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1

Místo

Praha

ISSN

1214-9047

Periodikum

Vědeckotechnický sborník Českých drah

Ročník

2014

Číslo

38

Stát

CZ

Strany od

99

Strany do

110

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@article{BUT111137,
 author="Jaroslav {Smutný} and Vladimír {Tomandl} and Luboš {Pazdera} and Ivan {Vukušič} and Eva {Ratislavová}",
 title="Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER",
 annote="Se zaváděním moderních železničních vozidel postupně dochází k výškovému poklesu dominantních složek hluku. Hluk valení u těchto vozidel převažuje nad hlukem přenosových systémů a pomocných zařízení. Z některých měření a analýz vyplývá, že 80 % akustické energie od kolejové dopravy je emitováno do okolí do výšky 1 m nad temenem kolejnice. Nízké protihlukové clony (NPC) jsou postaveny souběžně s tratí do výšky cca 0,5 m až 1 m nad temenem kolejnice a relativně velmi blízko koleje. Právě ona blízkost ke zdroji hluku způsobuje, že NPC se svojí efektivitou dají přibližně srovnat s klasickými protihlukovými stěnami.",
 address="Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1",
 chapter="111137",
 institution="Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1",
 number="38",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="december",
 pages="99--110",
 publisher="Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1",
 type="journal article - other"
}