Detail publikace

Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy

DOLEŽEL, J. ŠOMODÍKOVÁ, M. LEHKÝ, D. NOVÁK, D.

Originální název

Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy

Anglický název

Load bearing capacity assessment of reinforced concrete girder bridge using probabilistic FEM analysis

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jedním z důležitých aspektů při rozhodování o budoucnosti stávajících mostů je vedle jejich stavebního stavu a provozuschopnosti také míra omezení zatížení silniční dopravou při splnění normou stanovených kritérií spolehlivosti. Při stanovení zatížitelnosti se obvykle přistupuje k jejímu deterministickému přepočtu metodou dílčích součinitelů spolehlivosti nebo k odhadu pomocí tabulek. S rozvojem výpočetní techniky a pokročilých softwarových nástrojů se, jako alternativa ke klasickým postupům, nabízí využití pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární analýzou. Plně pravděpodobnostní řešení navíc vede k mnohem realističtějším odhadům úrovně zatížitelnosti, které jsou založeny na informacích o aktuálním stavebním stavu mostu dostupných z provedených diagnostických průzkumů včetně míry degradace použitých materiálů.

Anglický abstrakt

Important aspects when deciding on the future of the existing bridges are the current condition, serviceability of the structure and a rate of traffic load limitation. For assessment of load bearing capacity, a deterministic approach using partial safety factor method or an estimation using tables are usually applied. Hand in hand with the development of computer technology and advanced software tools, a utilization of probabilistic methods in combination with nonlinear analysis is offered as an alternative to conventional procedures. The fully probabilistic solution also leads to more realistic estimation of the load carrying capacity, which is based on information about the current condition of the bridge obtained from diagnostic surveys, including the degradation level of the building materials.

Klíčová slova

Degradace, pravděpodobnostní analýza, spolehlivost, zatížitelnost

Klíčová slova v angličtině

Degradation, Probabilistic analysis, Reliability, Load bearing capacity

Autoři

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.

Rok RIV

2013

Vydáno

27. 11. 2013

Místo

Hradec Králové, Česká republika

ISBN

978-80-87158-34-0

Kniha

Betonářské dny 2013

Strany od

312

Strany do

318

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT105629,
  author="Jiří {Doležel} and Martina {Sadílková Šomodíková} and David {Lehký} and Drahomír {Novák}",
  title="Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy",
  booktitle="Betonářské dny 2013",
  year="2013",
  pages="312--318",
  address="Hradec Králové, Česká republika",
  isbn="978-80-87158-34-0"
}