Detail publikace

Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím

POŽÁR, M. KLUSÁČEK, L. NEČAS, R.

Originální název

Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím

Český název

Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Popisovaný most převádí dvou-kolejovou železniční trať Brno – Česká Třebová. Dlouhodobými vlivy provozu byla klenba mostu oddělená podélnými trhlinami na dvě samostatně působící části pod jednotlivými kolejemi a na krajní třetí klenební pás šířky cca 1,2 m, který hrozil zřícením. První část sanace byla provedená v roce 2014 novými čelními stěnami a stabilizováním příčným předpětím. V příspěvku je popsáno srovnání poměrných přetvoření oddělených částí zděné mostní klenby porušené podélnými trhlinami před (rok 2013) a po sanaci (rok 2014). Měření bylo provedeno pomocí technologie pro ověření spolupůsobení soustavou ramenátových zesilovačů umístěných v osách koleje číslo 1 a číslo 2. Měřením byla prokázaná funkčnost daného způsobu sanace zděných klenbových mostů. Hodnoty poměrných přetvoření se výrazně zmenšili, po sanaci dosahují běžně třetinových hodnot. Nosná konstrukce železničního klenbového mostu je tvořena segmentovou cihelnou klenbou o světlosti 7,540 m a světlém vzepětí 1,970 m. Výška paty klenby nad chodníkem je 2,100 m a výška vrcholu nad vozovkou 4,220 m. Tloušťka klenby je cca 0,840 m s tím, že tato hodnota v dolní části zahrnuje cca 35–60 mm torkretu. Obě čela klenby jsou po sanaci tvořena novou železobetonovou čelní stěnou, která roznáší vnesené příčné předpětí do celého průřezu klenby. Stabilizace oddělených částí segmentové klenby byla provedená vnesením předpětí v příčném směru za pomocí čtyř napínacích lan. V rámci sanace, bylo zdivo celé klenby injektováno cementovou injektážní maltou v rastru 600x600 mm.

Český abstrakt

Popisovaný most převádí dvou-kolejovou železniční trať Brno – Česká Třebová. Dlouhodobými vlivy provozu byla klenba mostu oddělená podélnými trhlinami na dvě samostatně působící části pod jednotlivými kolejemi a na krajní třetí klenební pás šířky cca 1,2 m, který hrozil zřícením. První část sanace byla provedená v roce 2014 novými čelními stěnami a stabilizováním příčným předpětím. V příspěvku je popsáno srovnání poměrných přetvoření oddělených částí zděné mostní klenby porušené podélnými trhlinami před (rok 2013) a po sanaci (rok 2014). Měření bylo provedeno pomocí technologie pro ověření spolupůsobení soustavou ramenátových zesilovačů umístěných v osách koleje číslo 1 a číslo 2. Měřením byla prokázaná funkčnost daného způsobu sanace zděných klenbových mostů. Hodnoty poměrných přetvoření se výrazně zmenšili, po sanaci dosahují běžně třetinových hodnot. Nosná konstrukce železničního klenbového mostu je tvořena segmentovou cihelnou klenbou o světlosti 7,540 m a světlém vzepětí 1,970 m. Výška paty klenby nad chodníkem je 2,100 m a výška vrcholu nad vozovkou 4,220 m. Tloušťka klenby je cca 0,840 m s tím, že tato hodnota v dolní části zahrnuje cca 35–60 mm torkretu. Obě čela klenby jsou po sanaci tvořena novou železobetonovou čelní stěnou, která roznáší vnesené příčné předpětí do celého průřezu klenby. Stabilizace oddělených částí segmentové klenby byla provedená vnesením předpětí v příčném směru za pomocí čtyř napínacích lan. V rámci sanace, bylo zdivo celé klenby injektováno cementovou injektážní maltou v rastru 600x600 mm.

Klíčová slova

most, klenba, zdivo, předpětí

Rok RIV

2015

Vydáno

23.04.2015

Nakladatel

SEKURON s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86604-65-7

Kniha

Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015

Edice

2015

Strany od

249

Strany do

254

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT114269,
 author="Michal {Požár} and Ladislav {Klusáček} and Radim {Nečas}",
 title="Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím",
 annote="Popisovaný most převádí dvou-kolejovou železniční trať Brno – Česká Třebová. Dlouhodobými vlivy provozu byla klenba mostu oddělená podélnými trhlinami na dvě samostatně působící části pod jednotlivými kolejemi a na krajní třetí klenební pás šířky cca 1,2 m, který hrozil zřícením. První část sanace byla provedená v roce 2014 novými čelními stěnami a stabilizováním příčným předpětím.
V příspěvku je popsáno srovnání poměrných přetvoření oddělených částí zděné mostní klenby porušené podélnými trhlinami před (rok 2013) a po sanaci (rok 2014). Měření bylo provedeno pomocí technologie pro ověření spolupůsobení soustavou ramenátových zesilovačů umístěných v osách koleje číslo 1 a číslo 2. Měřením byla prokázaná funkčnost daného způsobu sanace zděných klenbových mostů. Hodnoty poměrných přetvoření se výrazně zmenšili, po sanaci dosahují běžně třetinových hodnot.
Nosná konstrukce železničního klenbového mostu je tvořena segmentovou cihelnou klenbou o světlosti 7,540 m a světlém vzepětí 1,970 m. Výška paty klenby nad chodníkem je 2,100 m a výška vrcholu nad vozovkou 4,220 m. Tloušťka klenby je cca 0,840 m s tím, že tato hodnota v dolní části zahrnuje cca 35–60 mm torkretu. Obě čela klenby jsou po sanaci tvořena novou železobetonovou čelní stěnou, která roznáší vnesené příčné předpětí do celého průřezu klenby. Stabilizace oddělených částí segmentové klenby byla provedená vnesením předpětí v příčném směru za pomocí čtyř napínacích lan. V rámci sanace, bylo zdivo celé klenby injektováno cementovou injektážní maltou v rastru 600x600 mm.",
 address="SEKURON s.r.o.",
 booktitle="Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015",
 chapter="114269",
 edition="2015",
 howpublished="print",
 institution="SEKURON s.r.o.",
 year="2015",
 month="april",
 pages="249--254",
 publisher="SEKURON s.r.o.",
 type="conference paper"
}