Detail projektu

Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Počátek druhého desetiletí jedenadvacátého století je charakterizován protrahující se ekonomickou krizí, která akcentuje zvýšené nároky na transformaci stávajících evropských i globálních systémů. Podstatou předkládaného projektu je analýza faktorů podílejících se na aktuálním rozvoji managementu a marketingu v kontextu Evropské unie a hledání nových efektivnějších přístupů především s ohledem na podnikovou a organizační praxi.

Označení

FP-S-13-2053

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rašticová Martina, doc. PhDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Antal Dominik, Ing. - spoluřešitel
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bitomská Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Brádlová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Černohorská Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holubík Jan, Ing. - spoluřešitel
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel
Jedličková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jevická Andrea, Bc. - spoluřešitel
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - spoluřešitel
Koudelková Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mazlová Tamara, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Megová Simona, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - spoluřešitel
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Obhlídalová Andrea, Ing. - spoluřešitel
Pavlíček Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Rosenberg Jan, Ing. - spoluřešitel
Senichev Valery, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Schüller David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Šmakalová Petra, Ing. - spoluřešitel
Šupina Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Trávník Vladimír, Ing. - spoluřešitel
Turková Hana, Ing. - spoluřešitel
Veselá Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Josef, Ing., CSc. - spoluřešitel
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vyplašil Michal, Ing. - spoluřešitel
Wagnerová Hana, Ing. - spoluřešitel
Zavadilová Lada, Ing. - spoluřešitel
Zbranková Eva, Ing. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zvejšková Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2013 - 31.12.2014)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2014)

Výsledky

VESELÝ, J.; ČERNOHORSKÁ, L.; KUBALA, T.; JUŘICA, P. The Contribution of Measurement of Processes in a Time of Economic Crisis. Acta academica karviniensia, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 158-168. ISSN: 1212-415X.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; ŠIMBEROVÁ, I. Measurement of marketing effectiveness in industrial field. In Electronic Interantional Interdisciplinary Conference 2012. Žilina: EDIS, 2013. p. 170-176. ISBN: 978-80-554-0551-3.
Detail

PIAČKOVÁ, A.; KOUDELKOVÁ, P. SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE ŽIVNOSTNÍKOV V SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKE. MANEKO, 2013, roč. 4, 2012, č. 2, s. 146-154. ISSN: 1337-9488.
Detail

JUROVÁ, M.; BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J.; NISLER, S. Výrobní procesy řízené logistikou. albatros. Brno: BizBooks, 2013. s. 1-260. ISBN: 978-80-265-0059-9.
Detail

SYCHROVÁ, L. Measuring the effectiveness of marketing activities use in relation to company size. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 500-506. ISSN: 1211-8516.
Detail

SYCHROVÁ, L. METRIKY EFEKTIVNOSTI ČESKÝCH STAVEBNÍCH PODNIKŮ VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU CYKLU. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). Brno: 2013. s. 135-141. ISBN: 978-80-210-6187-3.
Detail

SYCHROVÁ, L. TREND OF THE CZECH CONSTRUCTION MARKET. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). 2013. p. 141-147. ISBN: 978-80-210-6187-3.
Detail

ZICH, R.; VESELÁ, J. Competitive space demands accelerator and its impacts on importance and sustainability of competitive advantages. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 2, p. 529-538. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; ŠMAKALOVÁ, P.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Obchodování. Obchodování. Brno: VUTIUM, 2013. ISBN: 978-80-214-4709-7.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P. Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup. In Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe. Brno, Izhevsk: 2013. s. 206-210. ISBN: 978-5-7526-0597-0.
Detail

ZICH, R.; VESELÁ, J. Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití. In Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe. 2013. s. 221-229. ISBN: 978-5-7526-0597-0.
Detail

KOLEŇÁK, J.; POKORNÝ, V.; AMBROZOVÁ, E. Connatural management jako nový přístup v posilování konkurenceschopnosti lidí na trhu práce. Scientia&Societas, 2013, roč. 9, č. 1, s. 144-152. ISSN: 1801-7118.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Marketing Effectiveness: Approaches to Classification of Metrics. In Vision 2020: Innovation Development Sustainability Economic Growth. Vídeň: IBIMA, 2013. p. 519-527. ISBN: 978-0-9860419-0-7.
Detail

ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Monitoring of production with ICT and it's influence for labour productivity in industrial production. In Cpnference Proceedings of MEKON 2013 Selected Papers. 1. Ostrava: Ekonomická fakulta, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-3068-1.
Detail

KONEČNÁ, Z. Efektivní komunikace v projektovém týmu. 1. Brno: CERM, 2013. ISBN: 978-80-214-4708-0.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; RAFNSDOTTIR, G. Gender Management with the focus on Women in Research and Development: The Case of the Czech Republic and Iceland. In Women and Management. Global Issues and Promising Solutions. Praeger. Santa Barbara California: Praeger ABC clio, 2013. p. 258-281. ISBN: 9780313399411.
Detail

ROSENBERG, J. FAMILY AND NON-FAMILY COMPANIES: THE DISCUSSION OF RESEARCH AIMED AT THE IMPORTANCE FOR RURAL MUNICIPALITIES IN THE CZECH REPUBLIC. Švýcarsko, St. Gallen: 2013. p. 78-78. ISBN: 978-3-906541-32-7.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. Managing Diversity with the focus on Ageing European Population. In Psychology for Business Success. Institutional Equity and Compliance. Praeger ABC Clio. Santa Barbara, California: Praeger ABC Clio, 2013. p. 23-44. ISBN: 9780313398032.
Detail

BARTOŠEK, V.; TOMÁŠKOVÁ, E. Interfunctional Coordination from Company Functions Point of View. Acta academica karviniensia, 2013, vol. 13, no. 3, p. 5-17. ISSN: 1212-415X.
Detail

SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Measuring student satisfaction with the quality of services offered by universities - central european view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 4, p. 1105-1112. ISSN: 1211-8516.
Detail

ZVEJŠKOVÁ, M. Standardy v projektovém řízení u podniků v České republice. Scientia&Societas, 2013, roč. IX, č. 3, s. 173-180. ISSN: 1801-7118.
Detail

VESELÝ, J.; VESELÝ, Š. Factor analysis of managerial approaches in a sample of Czech companies. In Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. p. 986-991. ISBN: 978-80-87035-76-4.
Detail

KOUDELKOVÁ, P. Přístupy českch podnikatelů k inovacím v malých a středních podnicích. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 15, s. 68-74. ISSN: 1802-8527.
Detail

ŠMAKALOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Definování homogenních skupin stakeholderů z hlediska hodnocení jejich vlivu na řízení podniku. Scientia&Societas, 2013, roč. IX, č. 3, s. 164-172. ISSN: 1801-7118.
Detail

ROSENBERG, J.; KORÁB, V. Family-owned companies: the areas of importance for rural development in the Czech Republic. Scientia&Societas, 2013, vol. IX, no. 3, p. 191-199. ISSN: 1801-7118.
Detail

LANG, R.; SZABO, E.; CATANA, G.; KONEČNÁ, Z.; SKÁLOVÁ, P. Beyond Participation? - Leadership ideals of future managers from Central and East European Countries. Journal for East European Management Studies, 2013, vol. 18, no. 4, p. 482-511. ISSN: 0949-6181.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. New Tools for Effective Marketing Communications. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2013, vol. 16, no. 1, p. 35-43. ISSN: 1212-3285.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V. Empirical development taxonomy of micro, small and medium-sized enterprises in South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 7, p. 2021-2031. ISSN: 1211-8516.
Detail

SENICHEV, V. HUMAN RESOURCE DIVERSITY AND PERFORMANCE WITHIN THE FRAME OF ORGANIZATIONS, TEAMS AND INDIVIDUALS. Business: Theory and Practice, 2013, vol. 14, no. 4, p. 337-345. ISSN: 1648-0627.
Detail

GANEVA, Z.; RAŠTICOVÁ, M. National Identity of Young Adolescents of Czech and Bulgarian Origin. Science & Education Policy, 2013, vol. 2013, no. 7, p. 302-321. ISSN: 1313-1958.
Detail

AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V. INVESTIGATION OF STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS AND TECHNIQUES. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. 2013 (61), no. 4, p. 833-840. ISSN: 1211-8516.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. Aplikace age managementu v kontextu zemí evropské unie se zaměřením na českou republiku. In Management Trends in Theory and Practice. Slovensko: Institute of Management by University of Zilina, 2013. s. 39-41. ISBN: 978-80-554-0736-4.
Detail

FRANKOVÁ, E. Effective Interpersonal Communication: Understanding of the Term Communication by Future Professionals. Ekonomika a management, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 38-46. ISSN: 1802-3975.
Detail

MÜHLBACHER, J.; KOVAČ, J.; NOVOTNY, A.; PUTNOVÁ, A. Competency Management in Central Europe: A Comparison of Czech, Hungarian and Slovenian Competency Needs. Organizacija, 2013, vol. 46, no. 5, p. 175-185. ISSN: 1318-5454.
Detail

ZVEJŠKOVÁ, M. ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A FINANCÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH ČESKÉ REPUBLIKY. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 17, s. 188-196. ISSN: 1802-8527.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š.; SCHÜLLER, D.; MUSILOVÁ, H.; KOLÁŘOVÁ, I.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; GROBLSCHEGG, S.; GENKOVA, P.; OKONEK, R.; RAFNSDÓTTIR, L.; HEIJSTRA, T.; GANEVA, Z. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population. 1. 1. Brno: CERM, 2013. 220 p. ISBN: 978-80-7204-848-9.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J. Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 17, č. 7, s. 25-39. ISSN: 1802-8527.
Detail

KOUDELKOVÁ, P. Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 17, s. 81-89. ISSN: 1802-8527.
Detail

SENICHEV, V. Organizational Teams: Linking Team Diversity, Performance and Satisfaction. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 17, p. 139-149. ISSN: 1802-8527.
Detail

FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V. Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM) a tržní orientací (MO) a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 17, s. 52-60. ISSN: 1802-8527.
Detail

VESELÁ, J. Vliv efektu země původu na nákupní rozhodnutí spotřebitele: Případová studie vinařského průmyslu. In Brno: VUT Brno, 2013.
Detail

HOLUBÍK, J.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku. In Sborník příspěvků. Česká republika: Slezská Univerzita v Opavě, 2013. s. 453-462. ISBN: 978-80-7248-901-5.
Detail

ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Lean preparation of manufacturing with application of predetermined times. Scientia&Societas, 2014, vol. X, no. 1, p. 92-100. ISSN: 1801-7118.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Appropriate Methods for Measurement Effectiveness of Innovation in SMEs in the Czech Republic. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Valencia: IBIMA, 2014. p. 976-987. ISBN: 978-0-9860419-2-1.
Detail

HANZELKA, M.; CHALUPSKÝ, V. Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. IBIMA. 24nd IBIMA Conference Miláno, 2014: IBIMA, 2014. p. 235-240. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

KONEČNÁ, Z.; HUBER, B. Organizational Culture Content of the Manufacturing Companies in Austria and the Czech Republic. Journalism and Mass Communication, 2014, vol. 4, no. 9, p. 585-592. ISSN: 2160-6579.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁK, J. Methodology for the selection of compensation trade tools in SMEs. Danube, 2014, vol. 5, no. 3, p. 213-224. ISSN: 1804-6746.
Detail

VESELÝ, J.; KHATEB, F. Identification of Managerial Mistakes in Selected Industrial Areas in the Czech Republic. In 23rd International-Business-Information-Management-Association Conference on Visio 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Valencia, Spain: 2014. p. 1813-1824. ISBN: 978-0-9860419-2-1.
Detail

ZINECKER, M.; KONEČNÁ, Z. German Language Proficiency among Students of Business and Management in the Czech Republic and its Perception. Danube, 2014, vol. 5, no. 3, p. 173-200. ISSN: 1804-6746.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Ways of using guerrilla marketing in SMEs. In Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014). Procedia Social and Behavioral Sciences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Madrid: 2014. p. 268-274. ISSN: 1877-0428.
Detail

VIDECKÁ, Z. Using od Advanced Decision Tools for Operational Management. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Science & Arts. Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2014. p. 867-874. ISBN: 978-619-7105-28-5.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. Assessing the Status of Purchase in the Value Chain. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 4, p. 651-658. ISSN: 1211-8516.
Detail

KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V. Drobné podnikání. CERM, 2014. ISBN: 978-80-214-5039-4.
Detail

KONEČNÁ, Z. International Management: Doing Business in Central Europe. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. 1. Milan, Italy: International Business Information Management Association, 2014. p. 958-965. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

KONEČNÁ, Z.; ZINECKER, M. International Management: Foreign Language Proficiency as a Key Competence for Managers operating in International Environment (Results of Empirical Research in the Czech Republic). In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning and Smart Implementation. Milano, Italy: International Business Information Management Association, 2014. p. 947-957. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Effectiveness of realisation marketing activities in Czech engineering companies in relation with foreign shares. In 19th International Scientific Conference "Economics and Management 2014 (ICEM-2014)". Procedia Social and Behavioral Sciences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Riga, Latvia: 2014. p. 1-5. ISSN: 1877-0428.
Detail

KUBA, K.; KOVÁČ, M.; MILICHOVSKÝ, F. Analysis of material flow in engineering company: Case Study. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 353-358. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

KOVÁČ, M.; KUBA, K.; MILICHOVSKÝ, F. Usage of lean management in Czech engineering: Case Study. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 359-366. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

SCHÜLLER, D.; CHLEBOVSKÝ, V.; DOUBRAVSKÝ, K.; CHALUPSKÝ, V. The Conceptual Scheme for Managing University Stakeholders Satisfaction. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 4, p. 719-727. ISSN: 1211-8516.
Detail

POLLARD, D.; ŠIMBEROVÁ, I. The internationalization of SMEs in the Czech Republic: strategic and knowledge development issues. In Internationalization of Firms from Economies in TRansition: The effects of Politico-Economic Paradigm Shift. New Horizons in International Business. UK: Edward Elgar Publishing, Inc., 2014. p. 90-108. ISBN: 978-1-78347-469-1.
Detail

SIMANAVICIUS, A.; LAZAUSKAS, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Methods of Tourism Risk Perception: Economic Assessment. Transformations in Business&Economics, 2014, vol. 13, no. 2A(32A), p. 311-323. ISSN: 1648-4460.
Detail

PUTNOVÁ Anna. Can a Social Audit Prevent a Company from Going Bankrupt?. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. IBIMA. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 1663-1669. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M. AGE MANAGEMENT - A NEW CHALLENGE: CASE STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC. In MANAGING IN AN INTERCONNECTED WORLD: PIONEERING BUSINESS AND TECHNOLOGY EXCELLENCE. GBATA. United States of America, 2014: Global Business and Technology Association, 2014. p. 515-521. ISBN: 1-932917-10-1.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. MARKET ORIENTATION AND STRATEGIC BEHAVIOUR AT HIGH-TECH COMPANIES. E a M: Ekonomie a Management, 2014, vol. 17, no. 4, p. 86-100. ISSN: 1212-3609.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Work-Life Balance in Male and Female Managers of Selected Companies in the Czech Republic. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 2128-2142. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Sbírka příkladů k předmětu Organizace přípravy výroby. Sbírka příkladů k předmětu Organizace přípravy výroby. Brno: CERM, 2014. ISBN: 978-80-7204-906-6.
Detail

SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M. KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2014, roč. 21, č. 32, s. 98-108. ISSN: 1804-8048.
Detail

BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J.; VARJAN, M. Logistické řízení podniku v 21. století. CERM. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 166 s. ISBN: 9788072048243.
Detail

KITA, P. Integrácia udržateľného vytvárania mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka v novom obchodnom modeli podniku. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania, Zborník recenzovaných príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. 2. Košice: Podnikovohospodáska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. s. 252-259. ISBN: 978-80-225-3982-1.
Detail

KITA, P. Theoretical aspects of integrating multiple value for the customer into the business model in context of sustainable development. In The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists MERKÚR 2014. Bratislava: EKONÓM, 2014. p. 98-106. ISBN: 978-80-225-3993-7.
Detail

KITA, P. MNOHONÁSOBNÁ HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKA – SÚČASŤ NOVÉHO OBCHODNÉHO MODELU V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. In VII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ KARVINÁ 7. LISTOPADU 2014. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. s. 396-406. ISBN: 978-80-7248-836-0.
Detail

KORÁB, V. ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2014, Zborník vedeckých prác. Bratislava, Slovenská republika: Ekonóm, Bratislava, 2014. s. 214-220. ISBN: 978-80-225-3867-1.
Detail

DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V. Non-financial Reasons for the decline af Small and Medium-Sized Enterprises. In European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders. I. Sofia, Bulharsko: BAMDE, 2014. p. 91-114. ISBN: 978-954-9827-13-2.
Detail

AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V. The performance of high-tech companies: The evidence from the Visegrad Group. Ekonomická revue, 2014, vol. XVII, no. 4, p. 181-198. ISSN: 1212-3951.
Detail

JUŘICA, P. Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech. Brno: 2014. s. 1-176.
Detail

ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M.; HOLUBÍK, J. Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku. Acta academica karviniensia, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 88-96. ISSN: 1212-415X.
Detail

MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L. VYUŽITÍ BUSINESS MODELU CANVAS PŘI TVORBĚ MARKETINGOVÉ STRATEGIE. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 roč. VIII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2018, 2018. s. 225-231. ISBN: 978-80-87952-26-9.
Detail