Detail projektu

Inteligentní real-time plánování trajektorií robotů a manipulátorů

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Smyslem projektu je vytvořit sofistikovaný software pro inteligentní plánování cest a trajektorií mobilních robotů a manipulátorů a přímá implementace daného problému pro realtime průmyslový hardware. Navržený jednoletý projekt si klade za cíl podpořit aplikovaný výzkum a vědecký potenciál řešitelů, v souladu se zaměřením jejich disertačních prací a dlouhodobým odborným vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště.

Označení

FSI-J-13-2136

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

KNISPEL, L.; MATOUŠEK, R.: RRTe2; RRT Explorer 2.0. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail