Detail projektu

Morfologická analýza lomových povrchu a její důsledky pro stabilitu velkých civilně-inženýrských staveb

Období řešení: 01.02.2013 — 31.12.2017

O projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření nové metody pro klasifikaci morfologie povrchů pevných látek s cílem usnadnit numerické ocenění indikátorů povrchové drsnosti. Jedná se o novu metodu, která bude schopna rozlišovat mezi různými typy dvourozměrných Fourierových vlnových modů, které se formují na lomových povších.

Popis anglicky
The project is aimed at developing a new method for classifying morphology fetaures of solid surfaces to facilitate estimation of their roughness indicators. This will be coceptually new method able to distiguish between dirfferent types of two-dimensional Fourier wave modes that are formed on fracture srufaces.

Klíčová slova
Lomové povrchy, morfologie povrchů, indikátory drsnosti, Fourierovy vlnové módy.

Klíčová slova anglicky
Fracture surfaces, morphology of surfaces, indicators of roughness, Fourier's wave modes.

Označení

GA13-03403S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.02.2013 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2013-02-01 - 2017-12-31)

Výsledky

FICKER, T. NETRADIČNÍ DIAGNOSTIKA PEVNOSTI V TLAKU BETONOVÝCH MATERIÁLŮ. In Proceedings of 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 2013. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 43-44. ISBN: 978-80-227-4040-1.
Detail

FICKER, T. Letter to the editor: Revision of the universal sky temperature model. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, 2022, vol. 31, no. 9, p. 2366-2369. ISSN: 1423-0070.
Detail

FICKER, T. Derivation of the relationship between porosity and height irregularities of fracture surfaces. In Proceedings of the 11th Workshop NDT 2013, Non destructive testing in engineering practice. Brno: VUT, 2013. p. 7-12. ISBN: 978-80-7204-864-9.
Detail

FICKER, T.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I. Is componential strength analysis of concrete possible?. MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, 2013, vol. 65, no. 24, p. 1480-1485. ISSN: 0024-9831.
Detail

FICKER, T. Special Molds for Cement-Based Materials. In Proceedings of the 11th Workshop NDT 2013, Non destructive testing in engineering practice. Brno: VUT, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-7204-864-9.
Detail

FICKER, T. Stabilita základových přechodů mezi betonem a horninovým podložím. In Proceedings of 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 2013. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 45-46. ISBN: 978-80-227-4040-1.
Detail

FICKER, T. Numerical study of heat losses of building walls containing reflective foils. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, 2022, vol. 31, no. 7, p. 1932-1948. ISSN: 1420-326X.
Detail

FICKER, T. UNSTABLE GROUND BENEATH LARGE CIVIL ENGINEERING STRUCTURES. Part I: Basic notions and principles of solutions. In 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovenksá technická univerzita, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. UNSTABLE GROUND BENEATH LARGE CIVIL ENGINEERING STRUCTURES. Part II: Unstable Material Discontinuities and their Digital Imaging. In 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovenská technká univerzita, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. UNSTABLE GROUND BENEATH LARGE CIVIL ENGINEERING STRUCTURES. Part III: Fourier Reconstruction of Material Discontinuities. In 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. UNSTABLE GROUND BENEATH LARGE CIVIL ENGINEERING STRUCTURES. Part IV: Classification and Evaluation of Material Discontinuities. In 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Confocal and non-confocal 3D reconstructions. In 12th Workshop NDT 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 13-16. ISBN: 978-80-214-5099-8.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. 3D Image Reconstructions and the Nyquist–Shannon Theorem. 3D Research, 2015, vol. 6, no. 3, p. 1-18. ISSN: 2092-6731.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Shear strength of rocks by visual assessment. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference, Conference Proceedings, vol. II. Hydrology, Engineering geology & Geotechnics. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., Sofie, Bulharsko, 2015. p. 641-648. ISBN: 978-619-7105-32-2.
Detail

MARTIŠEK, D.; PROCHÁZKOVÁ, J.; FICKER, T. High-quality three-dimensional reconstruction and noise reduction of multifocal images from oversized samples. JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING, 2015, vol. 24, no. 5, p. 1-15. ISSN: 1017-9909.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Computer Evaluation of Asperity Topology of Rock Joints. In WMESS 2015 Abstract Collection. Procedia Earth and Planetary Science. Holandsko: Elsevier, 2015. p. 125-132. ISBN: 978-80-970698-4-1. ISSN: 1878-5220.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Three-dimensional reconstructions of solid surfaces using conventional microscopes. SCANNING, 2016, vol. 38, no. 1, p. 21-35. ISSN: 0161-0457.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Alternative Method for Assessing the Roughness Coefficients of Rock Joints. JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING, 2016, vol. 30, no. 4, p. 224-238. ISSN: 0887-3801.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Database 3D Surfaces for Evaluation of Joint Rock Coefficients. Procedia Engineering, 2016, vol. 161, no. 1, p. 1361-1366. ISSN: 1877-7058.
Detail

FICKER, T. ROCK JOINT SURFACES AND THEIR CALIBRATION CURVES. In Proceedings of the 16th International Multidiciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Book 1: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 245-251. ISBN: 978-619-7105-57-5.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. THREE-DIMENSIONAL ROCK JOINTS AND THEIR TOPOLOGY ASSESSMENTS. In Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Book 1: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia, Bulgaria: STES92 Technology Ltd., 2016. p. 339-345. ISBN: 978-619-7105-57-5.
Detail

FICKER, T. Fractal properties of joint roughness coefficients. INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, 2017, vol. 94, no. 4, p. 27-31. ISSN: 1365-1609.
Detail

FICKER, T. Sectional techniques for 3D imaging of microscopic and macroscopic objects. OPTIK, 2017, vol. 144, no. 3, p. 289-299. ISSN: 0030-4026.
Detail

FICKER, T. Macrodefects and Microdefects within Porous Cement Pastes. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. A new method for reconstructions of rock reliefs. In 17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Science and Technologz, Exploration and Mining. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd, 2017. p. 19-24. ISBN: 978-619-7105-99-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

FICKER, T. Fourier method for evaluation of irregularity of rock joints. In 17th International Multidiciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Science and technologies in geology, exploration and mining. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 353-358. ISBN: 978-619-7105-99-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

FICKER, T. Self-affine rock joint profiles. In 17th International multidiciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Science and Technology in Geology, Exploration and Mining. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 713-718. ISBN: 978-619-7105-99-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

FICKER, T. A numerical technique for assessing joint rock coefficients. In 17th International multidiciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 25-31. ISBN: 978-619-7105-99-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

FICKER, T. Rupture Strength and Irregularity of Fracture Surfaces. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. Fitting Function for Flexural Strength of Cement Paste. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOPPublishing, 2017. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T.; KOMÁRKOVÁ, T. Rock Joint Asperities and Mechanical Strength of Concrete. In WMCAUS 2017 - Abstraact Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T.; AUDY, O. Fractal Analysis of Rock Joint Profiles. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2017. p. 1-4. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T.; AUDY, O. Rock Joint Coefficients Derived from the Three-Dimensional Fourier Reliefs. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T.; AUDY, O. Evaluation of Rock Joint Coefficients. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Science, UK, 2017. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T.; AUDY, O. Large Rock Reliefs and Their 3D Reconstructions. In WMCAUS 2017 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2017. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. APPLIED BUILDING PHYSICS. APPLIED BUILDING PHYSICS. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 1-165. ISBN: ISBN 978-80-214-5518.
Detail

FICKER, T. Some remarks on the dynamical conformity of rock joints. International Journal of Mining Science and Technology, 2018, vol. 28, no. 3, p. 385-390. ISSN: 2095-2686.
Detail

FICKER, T. Effect of Metallic Inclusions on the Compressive Strength of Cement-Based Materials. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 1617280, p. 1-10. ISSN: 1687-8434.
Detail

FICKER, T. General model of radiative and convective heat transfer in buildings: Part i: Algebraic model of radiative heat transfer. Acta Polytechnica, 2019, vol. 59, no. 3, p. 211-223. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. General model of radiative and convective heat transfer in buildings: Part ii: Convective and radiative heat losses. Acta Polytechnica, 2019, vol. 59, no. 3, p. 224-237. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Rock joint coefficients and their computerized classification. International Journal of Mining Science and Technology, 2019, vol. 29, no. 5, p. 701-709. ISSN: 2095-2686.
Detail

FICKER, T. Radiosity Model and Compensation Theorem. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. Estimations of Radiative Heat Transfers in Enclosures. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. Measurement of emissivity in student laboratories. European Journal od Physics, 2020, vol. 41, no. 1, p. 1-22. ISSN: 0143-0807.
Detail

FICKER, T. Convective heat transfer inside planar solar collectors. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. Heat losses of window compact shutters. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. Radiative Heat Transfer in Buildings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: IOP London, 2019. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. Virtual emissivities of infrared thermometers. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2021, vol. 114, no. 103656, p. 1-8. ISSN: 1350-4495.
Detail

FICKER, T. Addendum: Measurement of emissivity in student laboratories (2020 Eur. J. Phys. 41 015101). European Journal od Physics, 2021, vol. 42, no. 3, p. 1-3. ISSN: 0143-0807.
Detail

FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava homogenizačního více-rychlostního intervalového rotátoru pro hydratované cementové materiály. 304920, patent. (2014)
Detail

FICKER, T.: 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava (16.10.2014)
Detail