Detail projektu

Inteligentní řídicí systémy

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Navržený projekt si klade za cíl reálně podpořit teoretický a aplikovaný výzkum a vědecký potenciál řešitelů projektu – studentů. Vzhledem k zaměření disertačních prací studentského týmu je plánován aplikovaný výzkum v oblastech návrhu pokročilých řídicích algoritmů pro rychlé a nelineární soustavy. Dále výzkum a konstrukční realizace autonomního mobilního robotu určeného pro výzkum v oblasti plánování trajektorie a lokální autonomní navigace.

Označení

FSI-J-12-1810

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Minář Petr, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Abbadi Ahmad, Ph.D. - spoluřešitel
Dvořák Jiří, RNDr., CSc. - spoluřešitel
Jančík Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Knispel Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Lang Stanislav, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Liška Radovan, Ing. - spoluřešitel
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šoustek Petr, Ing. - spoluřešitel
Švarc Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P.; LANG, S.; ŠEDA, M. HC12: Efficient PID Controller Design. Engineering Letters, 2012, vol. 20, no. 1, p. 42-48. ISSN: 1816-093X.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; JANČÍK, S.; ROUPEC, J. Rapidly-Exploring Random Trees: 3D Planning. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 594-599. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

LANG, S.; MATOUŠEK, R.: GAPID; GA PID Tuner. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: Rovioan R1; Rovioan. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.: ICPFtester; ICPF tester. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

MINÁŘ, P.; MATOUŠEK, R.: CDF v1; Control Design Framework (PID, Fuzzy). http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail