Detail publikace

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH

NAVRÁTILOVÁ, E. ŠMERDOVÁ, L. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH

Český název

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá hodnocením vlivu přídavku jemně zrnitého keramického střepu, který byl přidáván do vápenných malt v množství 0 až 50 % z hmotnosti pojiva. Vliv přídavku jemně zrnitého keramického střepu na vlastnosti vápenných malt byl hodnocen na základě pevnostních charakteristik a nasákavosti vápenných omítek. Keramický střep byl před svým použitím do vápenných malt analyzován, byla stanovena jeho pucolánová aktivita a mineralogické složení. Výsledky ukázaly, že přídavek keramického střepu do vápenných omítek má pozitivní vliv na jejich vlastnosti, dochází ke zvýšení pevností a snížení nasákavosti.

Český abstrakt

Článek se zabývá hodnocením vlivu přídavku jemně zrnitého keramického střepu, který byl přidáván do vápenných malt v množství 0 až 50 % z hmotnosti pojiva. Vliv přídavku jemně zrnitého keramického střepu na vlastnosti vápenných malt byl hodnocen na základě pevnostních charakteristik a nasákavosti vápenných omítek. Keramický střep byl před svým použitím do vápenných malt analyzován, byla stanovena jeho pucolánová aktivita a mineralogické složení. Výsledky ukázaly, že přídavek keramického střepu do vápenných omítek má pozitivní vliv na jejich vlastnosti, dochází ke zvýšení pevností a snížení nasákavosti.

Klíčová slova

Vápenné malty, cihelný střep

Rok RIV

2012

Vydáno

06.11.2012

Nakladatel

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02414-9

Kniha

Sanace a rekonstrukce staveb 2012 CRRB - 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building

Strany od

96

Strany do

101

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT95035,
 author="Eva {Soukupová} and Ludmila {Šmerdová} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH",
 annote="Článek se zabývá hodnocením vlivu přídavku jemně zrnitého keramického střepu, který byl přidáván do vápenných malt v množství 0 až 50 % z hmotnosti pojiva. Vliv přídavku jemně zrnitého keramického střepu na vlastnosti vápenných malt byl hodnocen na základě pevnostních charakteristik a nasákavosti vápenných omítek. Keramický střep byl před svým použitím do vápenných malt analyzován, byla stanovena jeho pucolánová aktivita a mineralogické složení. Výsledky ukázaly, že přídavek keramického střepu do vápenných omítek má pozitivní vliv na jejich vlastnosti, dochází ke zvýšení pevností a snížení nasákavosti.",
 address="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2012 CRRB - 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building",
 chapter="95035",
 howpublished="print",
 institution="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 year="2012",
 month="november",
 pages="96--101",
 publisher="Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ",
 type="conference paper"
}