Detail publikace

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem

CHROMÁ, M. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Originální název

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem

Český název

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Náhrada portlandského cementu v betonu pucolánovými příměsmi vede ke snížení koncentrace hydroxidu vápenatého, který vzniká hydratací cementu. Další snížení je pak způsobeno korozními reakcemi, např. karbonatací, sulfatací ap. Snížení koncentrace hydroxidových iontů má vliv na urychlení koroze ocelové výztuže. V příspěvku jsou popsány vlastnosti jemnozrnného betonu v závislosti na náhradě cementu jemným cihelným střepem. Byly stanoveny mechanické vlastnosti – pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku a porozita betonu. U betonů s náhradou 10 až 60 % cementu cihelným střepem byl vyšetřován průběh karbonatace.

Český abstrakt

Náhrada portlandského cementu v betonu pucolánovými příměsmi vede ke snížení koncentrace hydroxidu vápenatého, který vzniká hydratací cementu. Další snížení je pak způsobeno korozními reakcemi, např. karbonatací, sulfatací ap. Snížení koncentrace hydroxidových iontů má vliv na urychlení koroze ocelové výztuže. V příspěvku jsou popsány vlastnosti jemnozrnného betonu v závislosti na náhradě cementu jemným cihelným střepem. Byly stanoveny mechanické vlastnosti – pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku a porozita betonu. U betonů s náhradou 10 až 60 % cementu cihelným střepem byl vyšetřován průběh karbonatace.

Klíčová slova

beton, cement, karbonatace, cihelný střep, pevnost, porozita

Rok RIV

2012

Vydáno

22.10.2012

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-905243-1-6

Kniha

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví

Strany od

248

Strany do

255

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT96651,
 author="Markéta {Rovnaníková} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem",
 annote="Náhrada portlandského cementu v betonu pucolánovými příměsmi vede ke snížení koncentrace hydroxidu vápenatého, který vzniká hydratací cementu. Další snížení je pak způsobeno korozními reakcemi, např. karbonatací, sulfatací ap. Snížení koncentrace hydroxidových iontů má vliv na urychlení koroze ocelové výztuže. V příspěvku jsou popsány vlastnosti jemnozrnného betonu v závislosti na náhradě cementu jemným cihelným střepem. Byly stanoveny mechanické vlastnosti – pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku a porozita betonu. U betonů s náhradou 10 až 60 % cementu cihelným střepem byl vyšetřován průběh karbonatace.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví",
 chapter="96651",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="october",
 pages="248--255",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}