Detail projektu

Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav

Období řešení: 01.06.2009 — 31.12.2013

O projektu

Klíčová slova
pozemkové úpravy; účinnost pozemkových úprav; protierozní opatření; protipovodňová opatření;

Klíčová slova anglicky
land consolidation; land consolidation efficiency; soil protective measurements; flood protective measurements

Označení

QI91C200

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.06.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Výzkum v agrárním sektoru (VAK)

- částečně financující (2009-06-01 - nezadáno)

Výsledky

PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; KONEČNÁ, J. The influence of water erosion processes on sediment and nutriet transport from a small agricultural catchment area. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 60, no. 3, p. 155-164. ISSN: 1211-8516.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S. Optimization of Soil Erosion and Flood Control Systems in the Process of Land Consolidation. In Research on Soil Erosion. Edited by Danilo Godone, Silvia Stanchi. Italy: InTech, 2012. p. 33-44. ISBN: 978-953-51-0839-9.
Detail

MUCHOVÁ, Z., DUMBROVSKÝ, M., VÁCHAL, J., RUČKOVÁ SALA, A., VÁCHALOVÁ, R. Dlhodobý vývoj krajiny z pohľadu popisnej štatistiky. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 190-203. ISSN: 1802-503X.
Detail

DRONGOVÁ, K.; PAVLÍK, F. Volumetrická kvantifikace vodní eroze vznikající na hranicích pozemků. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

DRONGOVÁ, K.; PAVLÍK, F. Volumetrická kvantifikace vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku jako podklad pro ověření predikčního modelu. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-88907-76-3.
Detail

PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; KONEČNÁ, J. INFLUENCE OF WATER EROSION PROCESSES ON SEDIMENT AND NUTRIET TRANSPORT FROM SMALL AGRICULTURAL CATCHMENT AREA. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. p. 952-952. ISSN: 0009-2770.
Detail

PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; DRONGOVÁ, K.; UHROVÁ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ.: Zařízení pro volumetrickou kvantifikaci projevů vodní eroze půdy v efemérních rýhách. 25471, užitný vzor. (2013)
Detail

VÁCHAL, J.; VOCHOZKA, M.; HLADÍK, J.; VÁCHALOVÁ, R.; KOLÁŘ, L.; ONDR, P.; DUMBROVSKÝ, M.; Jihočeská universita v Českých Budějovicích a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: Zařízení pro měření penetračního odporu půdy a sestava zařízení pro měření penetračního odporu půdy a kolového nebo pásového vozidla. 26125, užitný vzor. (2013)
Detail

VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; KOLÁŘ, L.; HLADÍK, J.; DUMBROVSKÝ, M.; Jihočeská universita v Českých Budějovicích a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: Zařízení pro provádění štěrbinové meliorační drenáže. 26049, užitný vzor. (2013)
Detail

VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; HLADÍK, J.; DUMBROVSKÝ, M.; KOLÁŘ, L.; Jihočeská universita v Českých Budějovicích a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: Zařízení pro provádění štěrbinové meliorační drenáže. 26048, užitný vzor. (2013)
Detail

VÁCHAL, J.; DUMBROVSKÝ, M.; NOVÁK, P.; ONDR, P.; MORAVCOVÁ, J.; KOUPILOVÁ, M.; BYSTŘICKÝ, V.; PAVLÍČEK, T.; MAYER, Z.; SKLENIČKA, P.; LECHNER, P.: Software KPÚ; Software hodnocení účinnosti projekce a realizace KPÚ. Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. URL: http://www.jcu.cz. (software)
Detail

VÁCHAL, J.; ONDR, P.; SKLENIČKA, P.; MAYER, Z.; DUMBROVSKÝ, M.; NOVÁK, P.: Metodika KPÚ; Metodika hodnocení účinnosti projekce a realizace KPÚ. Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V.: Mapa CN před; Mapa prostorové lokalizace CN a odtokových charakteristik před PEO s využitím speciálních kultur. Ministerstvo zamědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; SOBOTKOVÁ, V.: Mapa CN po; Mapa prostorové lokalizace CN a odtokových charakteristik po PEO s využitím speciálních kultur. Ministerstvo zamědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail