Detail patentu

Zařízení pro provádění štěrbinové meliorační drenáže

VÁCHAL, J. VÁCHALOVÁ, R. KOLÁŘ, L. HLADÍK, J. DUMBROVSKÝ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Zařízení, které umožňuje vytvoření štěrbinových melioračních drenáží s vysokou životností a současně s vytvářením drenážní vrstvy do této vrstvy pokládá drenážní trubici.

Klíčová slova

štěrbinová meliorační drenáž, údržba, zařízení, vodní režim půd, zamokření

Číslo patentu

26049

Datum zápisu

04.11.2013

Datum skončení platnosti

04.11.2018

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Jihočeská universita v Českých Budějovicích a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty