Detail patentu

Zařízení pro volumetrickou kvantifikaci projevů vodní eroze půdy v efemérních rýhách

PAVLÍK, F. SOBOTKOVÁ, V. DUMBROVSKÝ, M. DRONGOVÁ, K. UHROVÁ, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Jedná se o vyhodnocení ztráty půdy přímým měřením objemu efemerních rýh v drahách soustředěného povrchového odtoku. Měření objemu efemerních rýh probíhá přímo na konkrétním pozemku, kdy dochází k zaměření příčného profilu povrchu půdy pomocí erodoměru. Konstrukce erodoměru slouží pro objemovou kvantifikaci efemerních rýh v drahách soustředěného povrchového odtoku.

Klíčová slova

erodoměr, ztráta půdy, objemová kvantifikace, soustředěný povrchový odtok, efemerní rýhy

Číslo patentu

25471

Datum zápisu

04.06.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty