Detail projektu

Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2008

O projektu

Cílem grantového projektu je doplnění zkušebního polygonu o vzorky o tloušťce betonu nad 0,6 m a jejich využití ke kvalifikaci různých nedestruktivních metod.

Popis anglicky
The grant project is focused on the extension of the test polygon for the samples with a concrete thickness above 0,6 m and on their applications for the classification of different non-destructive methods.

Klíčová slova
masivní železobetonové konstrukce, nedestruktivní zkoušení

Klíčová slova anglicky
massive reinforced concrete structures, non-destructive testing

Označení

GA103/06/0891

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavebního zkušebnictví
- příjemce (05.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2006-01-01 - 2008-12-31)

Výsledky

LUŇÁČEK, M. Měření přírodní radioaktivity stavebních materiálů. In Construmat 2006. XII. Medzinárodna konference Cnstrumat 2006: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 142-147. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

HLAVÁČ, Z. Probabilistic assessment of deflection of reinforced concrete members by non-destructive testing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 1-178.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O. Problematika výroby a užívání stínících betonů. In 4. konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava, 2006. s. 166-170. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

LUŇÁČEK, M. Metodika výroby monolitických ukládacích a skladovacích jednotek radioaktivního odpadu (RAO). In Juniorstav 2006 - díl 4. VUT FAST v Brně: 2006. s. 35-40. ISBN: 80-214-3110-5.
Detail

LUŇÁČEK, M.; ANTON, O.; VYMAZAL, T. PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO PROJEKT "METODIKA ZKOUŠENÍ MASIVNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ". In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 166 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

LUŇÁČEK, M.; ANTON, O. PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO GRANT GAČR. In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 167 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Ověřování délky kotevních šroubů v masivních konstrukcích ultrazvukovou metodou. In Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7204-491-7.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P. ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH V MASIVNÍCH BETONOVÝCH BLOCÍCH S VYUŽITÍM ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně FAST, 2007. s. 173-173. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P. Identifikace poruch v masivních betonových konstrukcích s využitím ultrazvukové metody. In Construmat 2007 - Conference about Structural Materials. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 58-61. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

HLAVÁČ, Z. Srovnání a optimalizace zjišťování modulu pružnosti betonu. In Sborník, Juniorstav 2007. -. Brno: FAST, VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Kontrola délek dodatečně osazených kotevních prvků nedestruktivními metodou. In 5. WORKSHOP NDT 2007. Brno: CERM-Akademické nakladatelství, 2007. s. 21-23. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

ANTON, O. Radiografická kontrola výztuže pomocí Co60 možnost přesného určení typu výztuže v závislosti na prozařované tloušťce. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: ČVUT v Praze, 2007. s. 145-150. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

ANTON, O.; NĚMCOVÁ, H. MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60. In KonferenceConstrumat 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 36-41. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ANTON, O. MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60. In Konference Juniorstav 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P.; HLAVÁČ, Z. Identification of holes in concrete blocks using ultrasonic method. In VVER 2007. Praha: ČEZ, 2007. p. 125-129. ISBN: 978-80-02-01980-0.
Detail

ANTON, O.; SVOBODA, D. THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION OF THE REINFORCEMENT IN CONCRETE USING BY RADIOGRAPHIC CHECKING WITH Co60. In Intrenational Topical Meeting VVER 2007. Praha: UJV, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-01980-0.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnosti měření vlhkosti betonu s omezujícími kriterii. CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials. Brno: VUT v Brně, FAST, THD, 2008. s. 31-32. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení vlhkosti betonu v konstrukcích jaderných elektráren. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2008. s. 7-15. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P. IDENTIFIKACE UMĚLÝCH PORUCH V BETONOVÉM BLOKU ULTRAZVUKEM. In WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 198-203. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

SUZA, P.; SVOBODA, D.; CIKRLE, P. ZNÁZORNĚNÍ CHOVÁNÍ ŽB SLOUPU BĚHEM ZATÍŽENÍ S VYUŽITÍM ULTRAZVUKU. In WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 192-197. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O. The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures. In IV. Conferencia Panamericana de END. AAENDE, Buenos Aires, Argentina: 2007. p. 1-10. ISBN: 978-987-23957-0-4.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové: ČBS, 2007. s. 352-356. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

HOBST, L. Možnosti využití radiografie při posuzování stavu železobetonových konstrukcí. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: ČVUT v Praze, 2007. s. 171-178. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P. Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení. 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 6-9. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

ANTON, O. Možnost identifikace ocelové výztuže v železobetonu radiografickou kontrolou pomocí Co60. In Sborník anotací Juniorstav 2008. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. s. 193-193. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

HOBST, L. Perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 159-169. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J. Metodika zkoušení kvality připojení ocelových spřahovacích prvků ultrazvukovým defektoskopem. In 6. WORKSHOP NDT 2008. VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 18-21. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

HOBST, L. Vývojové trendy radiografie ve stavebnictví. In 6-th WORKSHOP NDT 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 22-25. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

HOBST, L. Important Role of Radiography for determination of Conditions in Reinforced Concrete Structures. Engenharia Estudo e Pesquisa, 2007, vol. 9, no. 1, p. 37-43. ISSN: 1415-3025.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L. The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 11, p. 1-10. ISSN: 1435-4934.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Možnosti ověřování délek kotevních šroubů v železobetonových konstrukcích NDT metodami. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 15, č. 1, s. 63-66. ISSN: 1211-3700.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Ověřování délky kotevních šroubů v masivních konstrukcích ultrazvukovou metodou. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2, s. 97-99. ISSN: 1211-443X.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. Konstrukce, 2008, roč. 8, č. 2, s. 9-11. ISSN: 1213-8762.
Detail

ANTON, O.; VÍTEK, L. LIKVIDACE HLINITANOVÉHO BETONU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 355-360. ISSN: 1211-3700.
Detail

HOBST, L. 15.6 NDT ve stavebnictví. In Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí (Nauka o materiálu IV). CERM. Brno: CERM, 2008. s. 515-536. ISBN: 978-80-7204-591-4.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Poruchy ferobarytových stínících konstrukcí. In CD nosič. Nitra, Slovenská republika: Slovenská polnohospodárská universita v Nitre, 2006. s. 131-134. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail