Detail publikace

ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2

PLŠKOVÁ, I. KUCHARCZYKOVÁ, B. ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V.

Originální název

ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2

Anglický název

ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Karbonatace betonu je chemický proces způsobený reakcí oxidu uhličitého se složkami cementového tmelu v betonu. Karbonatace se projevuje zpočátku dokonce zvětšením pevnosti povrchové vrstvy. V průběhu reakce dochází k neutralizaci hydroxidových iontů a tím ke snižování hodnoty pH pórového roztoku. Hydroxidové ionty zajišťují prostředí pro vytvoření tenké ochranné (pasivační) vrstvy na povrchu výztuže; při snížení jejich koncentrace, tedy i hodnoty pH pod 9, se pasivační vrstva poruší a může docházet ke korozi výztuže. V článku jsou prezentovány výsledky získané z experimentálního stanovení koeficientu odporu proti difúzi CO2 a propustnosti oxidu uhličitého povrchovou vrstvou betonu.

Anglický abstrakt

Karbonatace betonu je chemický proces způsobený reakcí oxidu uhličitého se složkami cementového tmelu v betonu. Karbonatace se projevuje zpočátku dokonce zvětšením pevnosti povrchové vrstvy. V průběhu reakce dochází k neutralizaci hydroxidových iontů a tím ke snižování hodnoty pH pórového roztoku. Hydroxidové ionty zajišťují prostředí pro vytvoření tenké ochranné (pasivační) vrstvy na povrchu výztuže; při snížení jejich koncentrace, tedy i hodnoty pH pod 9, se pasivační vrstva poruší a může docházet ke korozi výztuže. V článku jsou prezentovány výsledky získané z experimentálního stanovení koeficientu odporu proti difúzi CO2 a propustnosti oxidu uhličitého povrchovou vrstvou betonu.

Klíčová slova

Propustnost oxidu uhličitého,Koeficient difuzního odporu

Klíčová slova v angličtině

Propustnost oxidu uhličitého, Koeficient difuzního odporu

Autoři

PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.

Rok RIV

2007

Vydáno

28. 11. 2007

Nakladatel

ČBS Servis, s.r.o.

Místo

Praha

ISBN

978-80-87158-04-3

Kniha

14. Betonářské dny 2007

Edice

Šrůma, Šrůmová

Číslo edice

1

Strany od

321

Strany do

325

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT27977,
  author="Iveta {Plšková} and Barbara {Kucharczyková} and Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková}",
  title="ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2",
  booktitle="14. Betonářské dny 2007",
  year="2007",
  series="Šrůma, Šrůmová",
  number="1",
  pages="321--325",
  publisher="ČBS Servis, s.r.o.",
  address="Praha",
  isbn="978-80-87158-04-3"
}