Detail publikace

VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ

ADÁMEK, J. TĚHNÍK, V. JURÁNKOVÁ, V. KOUKAL, P.

Originální název

VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ

Český název

VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Trvanlivost povrchové vrstvy betonu lze ovlivňovat použitím přísad a příměsí, návrhem a uložením čerstvého betonu a jeho ošetřováním. V příspěvku jsou zpracovány výsledky přípravy 5-ti druhů cementu s přesnou dávkou vysokopecní strusky.Tři pracoviště - ÚSZK VUT FAST v Brně, VUSTAH a.s. Brno, laboratoře cementárny ČMC a.s. v Mokré - zpracovala metodiku pro ověřování použití cementů s různým obsahem vysokopecní strusky na základní a trvanlivostní vlastnosti betonu. Připravené cementy byly použity pro výrobu betonů, které měly stálé složení frakcí kameniva a lišily se pouze použitým cementem.

Český abstrakt

Trvanlivost povrchové vrstvy betonu lze ovlivňovat použitím přísad a příměsí, návrhem a uložením čerstvého betonu a jeho ošetřováním. V příspěvku jsou zpracovány výsledky přípravy 5-ti druhů cementu s přesnou dávkou vysokopecní strusky.Tři pracoviště - ÚSZK VUT FAST v Brně, VUSTAH a.s. Brno, laboratoře cementárny ČMC a.s. v Mokré - zpracovala metodiku pro ověřování použití cementů s různým obsahem vysokopecní strusky na základní a trvanlivostní vlastnosti betonu. Připravené cementy byly použity pro výrobu betonů, které měly stálé složení frakcí kameniva a lišily se pouze použitým cementem.

Rok RIV

2007

Vydáno

27.11.2007

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87158-04-3

Kniha

Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007

Edice

ČBS Servis a.s.

Číslo vydání

1

Strany od

347

Strany do

352

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28030,
  author="Jiří {Adámek} and Vladimír {Těhník} and Vlasta {Juránková} and Petr {Koukal}",
  title="VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ",
  annote="Trvanlivost povrchové vrstvy betonu lze ovlivňovat použitím přísad a příměsí, návrhem a uložením čerstvého betonu a jeho ošetřováním. V příspěvku jsou zpracovány výsledky přípravy 5-ti druhů cementu s přesnou dávkou vysokopecní strusky.Tři pracoviště - ÚSZK VUT FAST v Brně, VUSTAH a.s. Brno, laboratoře cementárny ČMC a.s. v Mokré - zpracovala metodiku pro ověřování použití cementů s různým obsahem vysokopecní strusky na základní a trvanlivostní vlastnosti betonu. Připravené cementy byly použity pro výrobu betonů, které měly stálé složení frakcí kameniva a lišily se pouze použitým cementem.",
  booktitle="Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007",
  chapter="28030",
  edition="ČBS Servis a.s.",
  year="2007",
  month="november",
  pages="347--352",
  type="conference paper"
}