Detail publikace

VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ

ADÁMEK, J. TĚHNÍK, V. JURÁNKOVÁ, V. KOUKAL, P.

Originální název

VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ

Anglický název

VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Trvanlivost povrchové vrstvy betonu lze ovlivňovat použitím přísad a příměsí, návrhem a uložením čerstvého betonu a jeho ošetřováním. V příspěvku jsou zpracovány výsledky přípravy 5-ti druhů cementu s přesnou dávkou vysokopecní strusky.Tři pracoviště - ÚSZK VUT FAST v Brně, VUSTAH a.s. Brno, laboratoře cementárny ČMC a.s. v Mokré - zpracovala metodiku pro ověřování použití cementů s různým obsahem vysokopecní strusky na základní a trvanlivostní vlastnosti betonu. Připravené cementy byly použity pro výrobu betonů, které měly stálé složení frakcí kameniva a lišily se pouze použitým cementem.

Anglický abstrakt

Trvanlivost povrchové vrstvy betonu lze ovlivňovat použitím přísad a příměsí, návrhem a uložením čerstvého betonu a jeho ošetřováním. V příspěvku jsou zpracovány výsledky přípravy 5-ti druhů cementu s přesnou dávkou vysokopecní strusky.Tři pracoviště - ÚSZK VUT FAST v Brně, VUSTAH a.s. Brno, laboratoře cementárny ČMC a.s. v Mokré - zpracovala metodiku pro ověřování použití cementů s různým obsahem vysokopecní strusky na základní a trvanlivostní vlastnosti betonu. Připravené cementy byly použity pro výrobu betonů, které měly stálé složení frakcí kameniva a lišily se pouze použitým cementem.

Klíčová slova v angličtině

cement, vysokopecní struska, trvanlivost

Autoři

ADÁMEK, J.; TĚHNÍK, V.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, P.

Rok RIV

2007

Vydáno

27. 11. 2007

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87158-04-3

Kniha

Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007

Edice

ČBS Servis a.s.

Číslo edice

1

Strany od

347

Strany do

352

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT28030,
  author="Jiří {Adámek} and Vladimír {Těhník} and Vlasta {Juránková} and Petr {Koukal}",
  title="VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ",
  booktitle="Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007",
  year="2007",
  series="ČBS Servis a.s.",
  number="1",
  pages="347--352",
  address="Hradec Králové",
  isbn="978-80-87158-04-3"
}