Archiv - Vnitřní předpis VUT - Studijní a zkušební řád VUT

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 5.1.2011 - do 31.7.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39824