Vnitřní předpis VUT - Studijní a zkušební řád VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 31.7.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d149085

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA