Směrnice č. 2/2017 - Pravidla pro organizaci studia na FCH včetně dodatků 1 a 2

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d186903