• 983

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

 • 695

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

 • 71%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • jste úspěšně zvládli přípravný kurz pořádaný naší fakultou

 • jste se zúčastnili chemické, matematické nebo fyzikální olympiády

 • jste se zapojili do Středoškolské odborné činnosti

 • byl váš průměr na SŠ za poslední 4 roky z chemických, matematických a fyzikálních předmětů do 2,5

Přijímací zkouška

Jak známo, chemici se neobejdou bez experimentů. Proto jsme si pro vás hned na začátek připravili písemný test, který nám ukáže, zda v sobě máte ty správné předpoklady. Test je zaměřen na základy chemie. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je již 33 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Pomůžeme vám s něčím?

Kontaktujte Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost

+ 420 541 149 357-359 studijni@fch.vutbr.cz