CEEPUS

OBECNÉ INFORMACE

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný program zaměřený na regionální spolupráci zejména v rámci předem sjednaných meziuniverzitních sítí. Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je "CEEPUS III" (Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies), která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II. Nyní je přípravě dohoda CEEPUS IV, která bude platná na období let 2025 - 2032.

Program je určen pro:

 • studenty pregraduálního studia
 • studenty postgraduálního studia
 • akademické pracovníky

Zapojené země:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Severní Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.
Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu

Jaké jsou výhody programu CEEPUS?

 • vše vyřídítě online na www.CEEPUS.info
 • velká flexibilita nastavení pobytu
 • každá VŠ má svou kontaktní osobu
 • jednoduchá administrativa
 • podpora krátkodobých pobytů
 • stipendisté nehradí studijní poplatky
 • jednoduché financování
 • uznávání studia v rámci ECTS

Jak je možné stipendium získat?

Stipendium lze získat:

 • v rámci zapojení do sítí vysokých škol
 • individuálně, tzv. Freemover

Důraz je však primárně kladen na účast v rámci sítí vysokých škol.

Univerzitní sítě v rámci programu CEEPUS

Univerzitní sítě pro akademický rok 2023/2024 najdete na webových stránkách programu CEEPUS.

MOBILITA

Program CEEPUS nabízí následující mobilitu:

DALŠÍ INFORMACE

  Studentská mobilita

  V programu CEEPUS mohou studenti vyjíždět na mobility v rámci univerzitních sítí, případně mimo napojení na univerzitní síť jako tzv. freemover.

  Univerzitní sítě pro akademický rok 2023/2024 najdete na webových stránkách programu CEEPUS.

  Manuál pro výběr univerzitní sítě najdete zde.

  PODMÍNKY ÚČASTI

  • student zapsaný v řádném prezenčním studiu
  • studenti bakalářského studia (od 2. semestru) 
  • studenti magisterského studia a doktorského studia (od 1. semestru) 
  • nelze žádat o stipendium do země vašeho státního občanství
  • občanství státu zapojeného do programu CEEPUS, nebo equal status
  • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku
  • dohoda o výjezdu buďto v rámci sítě CEEPUS na domácí škole nebo jako tzv. CEEPUS freemover (zpravidla pouze na letní semestr, zimní semestr na dotaz)
  • věk bez omezení

  DÉLKA POBYTU

  Semestrální pobyt 

  • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
  • Tuto dobu si stipendisté mohou rozložit na několik studijních let, pro jednotlivé pobyty je však třeba podávat přihlášku zvlášť. Podmínkou je absolvování pouze jednoho studijního pobytu v průběhu jednoho akademického roku.
  • Mobilita musí být minimálně 2 měsíce a 16 dní, aby student získal stipendium za 3 měsíce
  Krátkodobý pobyt - délka pobytu: 1 - 2 měsíce

  Letní škola - délka pobytu min. 6 dnů

  Odborné exkurze  - délka pobytu: 3 - 5 dní

  PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

  • Pro podání přihlášky je nutné se nejdříve zaregistrovat zde.
  • Pro registraci využijte prosím stručný návod pro registraci.
  • Výběr zahraniční VŠ, konzultace s kontaktní osobou
  • Pro vyplnění přihlášky využijte návod pro vyplnění přihlášky.
  • Přihláška se vyplňuje v anglickém jazyce (min. 500 znaků)
  • pro přihlášku v rámci meziuniverzitní sítě nejsou nutné žádné přílohy, pouze v případě občanství v nečlenské zemi programu CEEPUS je nutné doložit dokument Equal Status

  Termín podání přihlášky

  Zimní semestr

   15. června daného roku

  Letní semestr

   31. října daného roku

  STIPENDIUM

  Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

  Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

  Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

  CESTOVNÉ

  Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

  • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
   • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
   • zpáteční autobusová jízdenka
   • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
   • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
   • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
  • Postup při proplácení cestovních výdajů:
   • student po příjezdu z pobytu zpět na VUT předloží originály cestovních dokladů na své fakultě zahraničnímu oddělení fakulty
   • cestovní doklady jsou konzultovány ze strany fakulty s OINT, zda jsou v rámci pravidel programu CEEPUS uznatelné
   • po schválení cestovních dokladů OINT zasílá finanční prostředy k proplacení uznaných cestovních výdajů na danou fakultu (v pololetních intervalech)
   • cestovní výdaje se proplácí studentům formou mimořádného stipendia

  DALŠÍ INFORMACE

   Freemovers - CEEPUS

   • Programu CEEPUS je možné se účastnit jako freemover, tzn. mimo univerzitní sítě.
   • Mobilita Freemover platí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.
   • Pro svůj pobyt je možné si vybrat univerzitu z jakékoliv univerzitní sítě, do které není zapojeno VUT. Přehled univerzitních sítí najdete zde.

   PODMÍNKY ÚČASTI

   • stipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný úvazek)
   • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství
   • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku

   Studenti 

   • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status
   • věk bez omezení
   • ukončení 2. semestru řádného studia (platí jen pro studenty bakalářského studia, magisterští a doktorští studenti mohou vyjet i v 1. semestru studia)

   Učitelé:

   • povinnost učit na zahraniční mobilitě alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

   DÉLKA POBYTU

   Bc. a Ma. studenti

    3 – 10 měsíců

   Ph.D. studenti

   minimálně 21 dní

   Akademičtí pracovníci

   minimálně 5 pracovních dní s výukou alespoň 6 vyučovacích hodin

   PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

   • Pro podání přihlášky je nutné se nejdříve zaregistrovat zde.

   Studenti

   • Studenti v přihlášce pro mobilitu freemover uvádějí stručný popis náplně stáže v poli Motivation a přikládají dva dopisy na předepsaných formulářích:

        - Letter of Acceptance

        - Letter of Recommendation

   Akademičtí pracovníci:

   • Učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají:

        - Letter Freemover Teacher

        - V poli Motivation v přihlášce uvádějí učební plán v rozsahu minimálně 6 hodin/týden.

   Termín podání přihlášky

   Letní semestr
   Zimní semestr

    30.11. daného roku
    1. 7. daného roku (mimo Rakouska)

   STIPENDIUM

   Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

   Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

   Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

   CESTOVNÉ

   Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

   • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
    • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
    • zpáteční autobusová jízdenka
    • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
    • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
    • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
   • Postup při proplácení cestovních výdajů:
    • student po příjezdu z pobytu zpět na VUT předloží originály cestovních dokladů na své fakultě k proplacení zahraničnímu oddělení fakulty
    • cestovní doklady jsou konzultovány ze strany fakulty s OINT, zda jsou v rámci pravidel programu CEEPUS uznatelné
    • po schválení cestovních dokladů OINT zasílá finanční prostředy k proplacení uznaných cestovních výdajů na danou fakultu (v pololetních intervalech)
    • cestovní výdaje se proplácí studentům formou mimořádného stipendia

   DALŠÍ INFORMACE