CEEPUS

OBECNÉ INFORMACE

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program zaměřený na regionální spolupráci a mobilitu zejména v rámci předem sjednaných meziuniverzitních sítí. Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je "CEEPUS III" (Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies), která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II.

Program je určen pro:

 • studenty pregraduálního studia
 • studenty postgraduálního studia
 • akademické pracovníky

Zapojené země:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Severní Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu

Jak je možné stipendium získat?

Stipendium lze získat:

 • v rámci zapojení do sítí vysokých škol
 • individuálně, tzv. Freemover

Důraz je však primárně kladen na účast v rámci sítí vysokých škol.

Univerzitní sítě v rámci programu CEEPUS

Univerzitní sítě pro akademický rok 2020/2021 najdete zde a také na webových stránkách programu CEEPUS.

MOBILITA

Program CEEPUS nabízí následující mobilitu:

DALŠÍ INFORMACE

 • Webové stránky DZS - CEEPUS 
 • Webové stránky programu CEEPUS
 • Odpovědi na některé Vaše otázky můžete nálézt také na webu CEEPUS v sekci pro FAQ. (v anglickém jazyce).

  Studentská mobilita

  V programu CEEPUS mohou studenti vyjíždět na mobility v rámci univerzitních sítí.

  Univerzitní sítě pro akademický rok 2020/2021 najdete zde a také na webových stránkách programu CEEPUS.

  Manuál pro výběr univerzitní sítě najdete zde.

  PODMÍNKY ÚČASTI

  • musí jít o studenta zapsaného v řádném denním studiu
  • studenti musí být nejméně v druhém ročníku studia - mít ukončeny alespoň dva semestry (platí jen pro studenty bak. studia. Magisterští studenti mohou vyjet i v 1.semestru studia)
  • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství
  • student či zaměstnanec musí mít občanství státu zapojeného do CEEPUS, nebo equal status
  • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.
  • dohoda o výjezdu buďto v rámci sítě CEEPUS na domácí škole nebo jako tzv. CEEPUS freemover (zpravidla pouze na letní semestr, zimní semestr na dotaz)
  • věk bez omezení

  DÉLKA POBYTU

  Studenti bakalářského a magisterského studia

  Semestrální pobyt (S - Student)

  • Délka pobytu: 3-10 měsíců
  • Tuto dobu si stipendisté mohou rozložit na několik studijních let, pro jednotlivé pobyty je však třeba podávat přihlášku zvlášť. Podmínkou je absolvování pouze jednoho studijního pobytu v průběhu jednoho akademického roku.
  • Mobilita musí být minimálně 2 měsíce a 16 dní, aby student získal stipendium za 3 měsíce
  • Pro účely práce na bakalářské nebo diplomové práci lze výjimečně povolit i kratší mobility (minimum je však jeden měsíc).

  Krátkodobé exkurze (STE - Short Term Student Excursion)

  • Délka pobytu: 3 - 5 dní
  • Tato mobilita je určena pro letní školy a exkurze

  Studenti doktorského studia

  Krátkodobé pobyt (STS - Short Term Student)

  • Délka pobytu: 6 dní - 3 měsíce
  • tato mobilita je určena pro účely přípravy závěrečné práce pro účely získání vysokoškolského titulu
  • platí pouze pro doktorandy
  • minimální délka pobytu je 21 dní, aby student získal nárok na stipendium
  • tento typ mobililty lze využít také pro účast na letní škole, jejíž délka přesahuje 6 dní (6 - 30 dní)
  • U doktorandů je měsíční doba mobility standardní, ale nevztahuje se na ně omezení jednoho pobytu během jednoho akademického roku. Pro vznik nároku na měsíční stipendium je třeba zůstat po dobu přinejmenším 21 kalendářních dní.

  PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

  Termín podání přihlášky

  Zimní semestr

   15. června daného roku

  Letní semestr

   31. října daného roku

  STIPENDIUM

  Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

  Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

  Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

  CESTOVNÉ

  Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

  • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
   • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
   • zpáteční autobusová jízdenka
   • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
   • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
   • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
  • Postup při proplácení cestovních výdajů:
   • student po příjezdu z pobytu zpět na VUT předloží originály cestovních dokladů na své fakultě zahraničnímu oddělení fakulty
   • cestovní doklady jsou konzultovány ze strany fakulty s OZV, zda jsou v rámci pravidel programu CEEPUS uznatelné
   • po schválení cestovních dokladů OZV zasílá finanční prostředy k proplacení uznaných cestovních výdajů na danou fakultu (v pololetních intervalech)
   • cestovní výdaje se proplácí studentům formou mimořádného stipendia

  DALŠÍ INFORMACE

   Freemovers - CEEPUS

   • Programu CEEPUS je možné se účastnit jako freemover, tzn. mimo univerzitní sítě.
   • Mobilita Freemover platí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.
   • Pro svůj pobyt je možné si vybrat univerzitu z jakékoliv univerzitní sítě, do které není zapojeno VUT. Přehled univerzitních sítí najdete zde.

   PODMÍNKY ÚČASTI

   • stipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný úvazek)
   • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství
   • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku

   Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

   • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status
   • věk bez omezení
   • ukončení 2. semestru řádného studia (platí jen pro studenty bak. studia. Magisterští studenti mohou vyjet i v 1.semestru studia)

   Studenti doktorského studijního cyklu:

   • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status
   • věk bez omezení

   Učitelé:

   • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

   DÉLKA POBYTU

   Bc. a Ma. studenti

    3 – 10 měsíců

   Ph.D. studenti

   minimálně 21 dní

   Akademičtí pracovníci

   minimálně 5 pracovních dní s výukou alespoň 6 vyučovacích hodin

   PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

   Studenti

   • Studenti v přihlášce pro mobilitu freemover uvádějí stručný popis náplně stáže v poli Motivation a přikládají dva dopisy na předepsaných formulářích:

        - Letter of Acceptance

        - Letter of Recommendation

   Akademičtí pracovníci:

   • Učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají:

        - Letter Freemover Teacher

        - V poli Motivation v přihlášce uvádějí učební plán v rozsahu minimálně 6 hodin/týden.

   Termín podání přihlášky

   Letní semestr
   Zimní semestr

    1. 7. - 30. 11. daného roku
    na dotaz u hostitelské NCO

   STIPENDIUM

   Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

   Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

   Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

   CESTOVNÉ

   Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

   • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
    • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
    • zpáteční autobusová jízdenka
    • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
    • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
    • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
   • Postup při proplácení cestovních výdajů:
    • student po příjezdu z pobytu zpět na VUT předloží originály cestovních dokladů na své fakultě k proplacení zahraničnímu oddělení fakulty
    • cestovní doklady jsou konzultovány ze strany fakulty s OZV, zda jsou v rámci pravidel programu CEEPUS uznatelné
    • po schválení cestovních dokladů OZV zasílá finanční prostředy k proplacení uznaných cestovních výdajů na danou fakultu (v pololetních intervalech)
    • cestovní výdaje se proplácí studentům formou mimořádného stipendia

   DALŠÍ INFORMACE