Parametry k programu nebyly nalezeny

studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: IT-MGR-1HAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0613A140038

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 1.6.2022 - 1.6.2032

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů