doc. Dr. Ing.

Petr Hanáček

FIT, UITS – vedoucí ústavu

+420 54114 1216
hanacek@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Kontakty

ORCID iD 0000-0001-5507-0768
Scopus ID6508388287

Fakulta informačních technologií

Ústav inteligentních systémů, vedoucí ústavu

AdresaBožetěchova 2, Královo Pole, 61266, Brno, Česká republika
E-mailhanacek@fit.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 1216

Členové komisí pro SZZ, předseda

Rada bakalářského studijního programu, člen

Průmyslová rada FIT, člen

Vědecká rada, člen

Rada magisterského studijního programu Informační technologie a umělá inteligence, člen

Kolegium děkana FIT, vedoucí ústavu

Školitelé doktorského studijního programu, člen pracovní skupiny

Vysoké učení technické v Brně

Akademický senát VUT, předseda

Kolegium rektora, předseda Akademického senátu VUT

Krizový štáb, člen

Náhradová komise, člen

Rada pro operační programy, člen

Malé kolegium rektora, člen

Vedení VUT, člen

Rada pro vnitřní hodnocení, člen

Komora akademických pracovníků AS VUT, člen

Výbor pro řízení rizik, člen

Rada pro informační systém, člen

Rektorát VUT

Kancelář Akademického senátu, vedoucí

Fakulta podnikatelská

Vědecká rada, Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ústav soudního inženýrství

Vědecká rada, člen vědecké rady


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.