Detail oboru

Mechatronika

FSIZkratka: M-METAk. rok: 2011/2012

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 10.4.2013

Profil

Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RDMDynamika mechatronických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RXMExperimenty v mechatronicecs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
RKDKinematika a dynamika mechatronických systémůcs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RMAMatematika - Vybrané statěcs5PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
RPMPočítačové metody mechaniky v dynamicecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RS1CAD systémy Ics5Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB, M-MET)cs5Povinně volitelnýklPX - 1201ano
RTRTvorba a řešení inovačních zadánícs5Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 391ne
RSZZáklady zpracování signálůcs (en)5Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
RZETeorie dynamických soustav, modelování a experimentcs3Volitelný (nepovinný)klP - 26ano
RE0Vybrané statě z elektrotechnikycs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C2b - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAIAlgoritmy umělé inteligencecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RTEMikroprocesorová technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
RPOPohonové soustavycs (en)4PovinnýklP - 26 / C2b - 13ano
RRMŘízení mechatronických soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
RVEVýkonová a řídící elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RBABiomechanika Ics5Povinně volitelnýzkP - 392ano
RS2CAD systémy IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 262ano
VPNPočítačové sítěcs (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
RUITechnické aplikace metod umělé inteligencecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
REAVybrané statě z elektronikycs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RESElektrické servopohonycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
RNFFuzzy systémy a neuronové sítěcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
GSESenzorika a prvky umělé inteligencecs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 13ano
RSOStochastická mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RAEAlternativní zdroje energie v mechatronicecs (en)5Povinně volitelnýklP - 13 / C2b - 261ne
RBIBiomechanika IIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ano
RMDMechatronické systémy v dopravních prostředcích Ics5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 131ano
VE0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RD5Diplomový projekt (M-MET)cs (en)10PovinnýVD - 156ano
RD6Seminář k diplomové práci (M-MET)cs5PovinnýC1 - 26ano
RSDSimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
RQMTepelné procesy v mechatronických soustaváchcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 13ano
RBMBiomechanika IIIcs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ano
RITInterakce těles s tekutinoucs5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 132ano
RMFMechatronické systémy v dopravních prostředcích IIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 132ano
RRSRotorové soustavycs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
2 1 RBA, RS2, VPN, RUI
1 1 RS1, 0PPR, RTR, RSZ
2 1 RBM, RIT, RMF, RRS
1 1 RAE, RBI, RMD