Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: B-FINAk. rok: 2011/2012

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2016

Profil

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CHChemiecs (en)3PovinnýzkP - 26ano
1INInformatikacs (en)4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics (en)9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TUNÚvod do fyzikálního inženýrství a nanovědcs2PovinnýkolP - 13 / C1 - 6 / CPP - 7ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
0FPFyzikální proseminář Ics3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
0PDProgramování v Delphics0Volitelný (nepovinný)CPP - 39ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR1Fyzikální praktikum Ics3PovinnýklC2b - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs (en)1PovinnýCPP - 13ano
2MMatematika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
2NUNumerické metodycs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
TF2Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
TCHChemické praktikumcs3Povinně volitelnýklC2b - 261ano
2KKonstruovánícs (en)3Povinně volitelnýklCPP - 261ano
T1FPočítačová fyzika Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 132ano
2PGPočítačová grafikacs2Povinně volitelnýklCPP - 262ano
0FRFyzikální proseminář IIcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
TR0Prezentace výsledkůcs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0F1Semestrální projekt Ics3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / C1 - 3 / C2b - 12ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR2Fyzikální praktikum IIcs4PovinnýklC2b - 39ano
3MMatematika IIIcs (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 32 / CPP - 20ano
TF3Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3STStatikacs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TMMTeoretická mechanika a mechanika kontinuacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
3CDCADcs (en)2Povinně volitelnýCPP - 261ano
TOMOrganická a makromolekulární chemiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 12 / C2b - 141ano
0FOFyzikální proseminář IIIcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
T2FPočítačová fyzika IIcs3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 13ano
0F2Semestrální projekt IIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TDEElektrodynamika a speciální teorie relativitycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TR3Fyzikální praktikum IIIcs4PovinnýklC2b - 39ano
4MMatematika IVcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TF4Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)cs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 22 / CPP - 4ano
T1KVybrané kapitoly z matematiky Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
TSMModelování molekulárních strukturcs2Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 261ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)6Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 141ano
0FQFyzikální proseminář IVcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
0F3Semestrální projekt IIIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TTVFyzika a technika vakuacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TQSKvantová a statistická fyzikacs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
TPXPlánování a vyhodnocování experimentůcs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
T2KVybrané kapitoly z matematiky IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TZOZáklady optikycs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 12 / C2b - 14ano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261ano
TBIMolekulární biologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 20 / C2b - 61ano
0PMPraktická metalografiecs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / C2b - 26ano
0F4Semestrální projekt IVcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BFBakalářský projekt (ÚFI)cs6PovinnýVB - 78ano
TEFElektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentucs3PovinnýklP - 13 / C2b - 26ano
TPLFyzika pevných látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TPZ-APrincipy zařízení pro fyzikální technologieen (cs)3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 6 / CPP - 7ano
TBSSeminář k bakalářské práci (B-FIN)cs2PovinnýC1 - 26ano
TSSpeciální praktikum Ics (en)3PovinnýklC2b - 39ano
TZNZáklady nanovědcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TCSCAD Scs3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
TMSMechanické vlastnosti a struktura materiálůcs3Povinně volitelnýkolP - 26 / C1 - 131ano
TNSMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturcs3Povinně volitelnýkolP - 26 / C1 - 7 / CPP - 3 / C2b - 31ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 13 / C1 - 26ano
TF0Fyziologická optikacs0Volitelný (nepovinný)P - 13ano
TK0Kryogenikacs0Volitelný (nepovinný)P - 16 / C2b - 10ano
0KPMetoda konečných prvků a výpočetní systém ANSYScs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / CPP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
angličtina nekontroluje se 1 A4, A6
angličtina nekontroluje se 1 A3, A5
angličtina nekontroluje se 1 A4, A6
angličtina nekontroluje se 1 A3, A5
1 nekontroluje se 1 TCS, TMS, TNS
1 nekontroluje se 1 CKP, TBI
1 nekontroluje se 1 TCH, 2K
1 8 kr nekontroluje se 3CD (2 kr), TOM (6 kr), TSM (2 kr), 4PP (6 kr)
angličtina nekontroluje se 1 5AZ, 7AZ
2 nekontroluje se 1 T1F, 2PG