Detail oboru

Technika prostředí

FSIZkratka: M-TEPAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Absolventi oboru získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. Získají však také znalosti z oblasti zdrojů a přeměn energií a vlivu přeměn energií na životní prostředí. Prohloubí si vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají (přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření, automatizace a regulace, akustiky a hluku atd.). K základním znalostem absolventům tohoto oboru patří i zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v daném oboru. Získané poznatky jim dávají možnost širokého uplatnění.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. Získají však také znalosti z oblasti zdrojů a přeměn energií a vlivu přeměn energií na životní prostředí. Prohloubí si vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají (přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření, automatizace a regulace, akustiky a hluku atd.). K základním znalostem absolventům tohoto oboru patří i zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v daném oboru. Získané poznatky jim dávají možnost širokého uplatnění.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi nacházejí uplatnění v našich i v zahraničních firmách, jako např. Honeywell, Emerson Climate Technologies, NEPA, GEA, Korado, Janka Engineering, ZVVZ Milevsko, Dakon, Tenza a v celé řadě menších firem, zaměřených i na energetiku, uplatňují se v institucích pro ochranu životního prostředí a jako samostatní podnikatelé. Výhodou absolventa oboru Technika prostředí je, že je zaměřen na řešení jak uspořit energii a jak využít nových zdrojů, což jsou velmi aktuální témata.
Absolventi oboru mohou pokračovat v doktorském studiu v interní nebo kombinované formě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IHVHluk a vibracecs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
IKVKompaktní výměníky teplacs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
IPMPočítačové modelování IIcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
IRPRočníkový projektcs (en)3PovinnýCPP - 39ano
IVKVětrání a klimatizace Ics9Povinnýzá,zkP - 65 / CPP - 26ano
IVTVytápěnícs8Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
IARAutomatizace a regulacecs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
ID5Diplomový projekt (M-TEP)cs (en)12PovinnýVD - 156ano
IESEnergetické simulacecs (en)3PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
IEEExperimentální metody IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
ID6Seminář k diplomové práci (M-TEP)cs2PovinnýC1 - 26ano
IV2Větrání a klimatizace IIcs3PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano