Detail předmětu

Ročníkový projekt

FSI-IRPAk. rok: 2020/2021

Ročníkový projekt je koncipován jako úvod do diplomové práce. Studium odborné literatury a rešeršní činnost, studium firemních podkladů, norem, souvisejících zákonů a předpisů, přípravu experimentů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Naučit se orientovat v řešení konkretního technického úkolu z oboru.Získání přehledu o způsobu shromažďování informací a jejich zpracování.

Prerekvizity

Základy techniky prostředí, vytápění, větrání a klimatizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Cihelka,J. a kol: Vytápění, větrání a klimatizace, , 0
Janotková,E.: Technika prostředí. , , 0
Jícha,M.: Přenos tepla a látky., , 0
Chyský,J.-Hemzal,K. a kol : Větrání a klimatizace, , 0
McQuiston, F.C., J.D. Parker, and J.D.Spitler. 2005. Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, New York 2005. John Wiley and Sons.
Pavelek,M.,Štětina,J.: Experimentální metody v technice prostředí, , 0
McQuiston, F.C., J.D. Parker, and J.D.Spitler. 2005. Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, New York 2005. John Wiley and Sons.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti pracují samostatně podle pokynů vedoucího projektu.
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání krátké technické zprávy obsahující literární rešerši z problematiky diplomové práce a dílčí výsledky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání přehledu z oblastí týkajících se tematu diplomové práce. Orientace ve vlastním obsahu diplomové práce a postupu při řešení, případné upřesnění. Navázání kontaktu s pracovišti zaměřenými na oblasti tematu diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinné absolvování seminářů a exkurzí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-TEP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Informace o obsahu a řešení RP a zpracování diplomové práce.
Přidělení temat DP a stanovení obsahu technické zprávy.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Odborný seminář / Exkurze
Individuální konzultace, samostatná práce.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Odborný seminář / Exkurze
Individuální konzultace, samostatná práce.
Návštěva veletrhu Aquatherm Praha.
Individuální konzultace, samostatná práce.
Závěrečný seminář. Zápočet.