Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-TEP)

FSI-ID6Ak. rok: 2020/2021

Prezentace cílů diplomových prací. Obsahové a formální aspekty zpracování diplomových prací. Zásady korektního publikování. Obvyklé chyby písemného projevu. Prezentace dílčích výsledků diplomových prací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odborné a formální aspekty zpracování diplomové práce. Zlepšení schopnosti písemné i ústní prezentace.

Prerekvizity

Odborné znalosti oboru Technika prostředí se zaměřením na téma diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura související s tématem diplomové práce. Technical literature cohered with subject of diploma thesis.
MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typogratie srozumitelně... s Wordem. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. ISBN 80-85828-75-8.
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 a 2. http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf. http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf.
Firemní dokumentace, normy, předpisy. Company technical documentation, standards, rules.
BARRASS, Robert. Scientists must write: a guide to better writing for scientists, engineers and students. Abingdon: Routledge, 2002. 2nd ed. xvi, 204 s. ISBN 0-415-26996-2 (brož.)
REJTHAROVÁ, Vlasta. Letter Writer: Příručka písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky. 3. vyd. Praha: Academia, 1985.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a dvě prezentace diplomových prací v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání dovednosti veřejně prezentovat výsledky odborné technické práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absolvování seminářů. Vypracování dvou prezentací diplomových prací a písemného elaborátu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-TEP , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíle, obsah, forma a časový rozvrh seminářů.
Prezentace I.: Cíle DP – 1. část.
Prezentace I.: Cíle DP – 2. část.
Formální aspekty zpracování DP I.
Formální aspekty zpracování DP II.
Workshop I.: Plagiátorství.
Hodnocení písemného elaborátu.
Prezentace firem I.
Prezentace II.: Obsah DP – 1. část.
Prezentace II.: Obsah DP – 2. část.
Workshop II.: Zpracování a prezentace DP.
Prezentace firem II.
Zhodnocení přínosu výuky. Zápočet.