Detail oboru

Letecký provoz

FSIZkratka: M-LPRAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Absolvent specializace provoz letadel získá odborné znalosti jak z technických disciplin, zahrnujících principy konstrukce letadel, otázky jejich spolehlivosti, použití palubních soustav, zajišťování údržby a oprav letecké techniky, tak také z ekonomicko-provozních disciplin týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru Letecký provoz získá odborné znalosti jak z technických disciplin, zahrnujících principy konstrukce letadel, otázky jejich spolehlivosti, použití palubních soustav, zajišťování údržby a oprav letecké techniky, tak také z ekonomicko-provozních disciplin týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi oboru Letecký provoz najdou uplatnění v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví. Jsou připraveni pro výkon služby při organizaci a řízení letového provozu, pro obsluhu, údržbu a opravy letadel, provoz letišť a jejich zařízení. Dále najdou uplatnění v manažerských, ekonomických a obchodních funkcích jakýchkoli leteckých orgánů a organizací provozujících, řídících a kontrolujících leteckou dopravu a jinou leteckou činnost.
Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku leteckého provozu v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OLZLetiště Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OBPObchodní přepravní činnostcs (en)4Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
OPZPalubní soustavy letadel Ics (en)4Povinnýzá,zkP - 52 / L - 2 / C1 - 11ano
OP2Provoz a ekonomika letadlové techniky IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OSPSemestrální prácecs4PovinnýklCPP - 39ano
OSDSpolehlivost letadlové technikycs (en)3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
OPOÚdržba a opravy letadelcs (en)4Povinnýzá,zkP - 39 / L - 2 / C1 - 11ano
OAAAeroakustikacs (en)4Povinně volitelnýklP - 261ano
OVPVybrané statěcs4Povinně volitelnýklP - 261ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
OD9Diplomový projekt (M-LPR)cs12PovinnýVD - 156ano
OLPLetecké právo a předpisycs (en)2PovinnýP - 13ano
OLLLetiště IIcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OPLPalubní soustavy letadel IIcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 1 / C1 - 12ano
OD8Seminář k diplomové práci (M-LPR)cs2PovinnýC1 - 26ano
OUZÚnava a životnost leteckých konstrukcícs (en)4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 OAA, OVP