Detail oboru

Fluidní inženýrství

FSIZkratka: M-FLIAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem magisterského studia oboru Fluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba řešit problémy proudění tekutin se zaměřením na kapaliny. Jako příklady uplatnění absolventů magisterského studia je možné jmenovat následující oblasti:
Hydroenergetika – efektivní a ekologický šetrné využívání vodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje. Návrh hydraulických tvarů a konstrukce vodních turbín a jejich příslušenství.
Doprava kapalin – hydraulický návrh a konstrukce čerpadel pro dopravu kapalin a hydrosměsí. Projektování čerpacích stanic a potrubních řadů s maximální účinností a provozní spolehlivostí. Řešení dynamiky v čerpadlech i v potrubních sítích. Problematika vodního rázu.
Čistírny odpadních vod – aktuální problematika související s životním prostředím. Absolventi budou připravení na projektování strojně technologické části čistíren odpadních vod.
Úpravny vody – problematika úpravy a dopravy pitné vody. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti projektování strojně technologické části úpraven vod. Vysokotlaká hydraulika – řešení problematiky vysokotlakých hydraulických obvodů. Návrh těchto obvodů jejich matematické modelování. Konstrukce hydraulických prvků. Tribologie – problematika mazání.
V rámci studia získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Součástí výuky je i měření v těžké laboratoři odboru a studenti mají možnost se zúčastnit exkursí, tím studenti získávají i praktické znalosti a dovednosti ze studovaného oboru. Studenti získají základy s používáním komerčních programů CFD určených pro výpočet proudění tekutin.

Klíčové výsledky učení

Cílem magisterského studia oboru Fluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba řešit problémy proudění tekutin se zaměřením na kapaliny. Jako příklady uplatnění absolventů magisterského studia je možné jmenovat následující oblasti:
Hydroenergetika – efektivní a ekologický šetrné využívání vodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje. Návrh hydraulických tvarů a konstrukce vodních turbín a jejich příslušenství.
Doprava kapalin – hydraulický návrh a konstrukce čerpadel pro dopravu kapalin a hydrosměsí. Projektování čerpacích stanic a potrubních řadů s maximální účinností a provozní spolehlivostí. Řešení dynamiky v čerpadlech i v potrubních sítích. Problematika vodního rázu.
Čistírny odpadních vod – aktuální problematika související s životním prostředím. Absolventi budou připravení na projektování strojně technologické části čistíren odpadních vod.
Úpravny vody – problematika úpravy a dopravy pitné vody. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti projektování strojně technologické části úpraven vod. Vysokotlaká hydraulika – řešení problematiky vysokotlakých hydraulických obvodů. Návrh těchto obvodů jejich matematické modelování. Konstrukce hydraulických prvků. Tribologie – problematika mazání.
V rámci studia získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Součástí výuky je i měření v těžké laboratoři odboru a studenti mají možnost se zúčastnit exkursí, tím studenti získávají i praktické znalosti a dovednosti ze studovaného oboru. Studenti získají základy s používáním komerčních programů CFD určených pro výpočet proudění tekutin s uplatněním jak v automobilním, tak i leteckém průmyslu.

Profesní profil absolventů s příklady

Fluidní inženýrství je širokým oborem, který dává značné možnosti výběru budoucího zaměstnání od konstrukce a projekce jakýchkoliv točivých strojů, přes provozní techniky v čistírnách odpadních vod a všech druzích elektráren a vodáren. Absolventi najdou uplatnění při konstrukci a vývoji pneumatických a hydraulických prvků i v medicínském inženýrství. Široké znalosti z oboru proudění tekutin naleznou uplatnění zejména v automobilním průmyslu a dopravní technice vůbec.

Studenti s vynikajícím prospěchem mají možnost pokračovat v doktorském studiu. V tomto studiu prohlubují svoje teoretické i praktické znalosti a vědomosti. Připravují se na náročnou práci v oblasti vědy a výzkumu. K tomu mohou plně využívat špičkové laboratorní, počítačové a softwarové vybavení odboru. Výsledky své práce mají možnost prezentovat na konferencích a seminářích, kde mohou také navazovat kontakty s odborníky v oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MITMěření tekutinových systémůcs (en)4PovinnýklP - 13 / L - 39ano
RIVMKP v inženýrských výpočtech Ics (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
MPZProjektování a provoz tekutinových zařízenícs (en)6Povinnýzá,zkP - 52 / L - 26ano
MIMTekutinové mechanismycs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MS1Tekutinové stroje Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MVPVýpočtové modelování prouděnícs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
MD5Diplomový projekt (M-FLI)cs (en)8PovinnýVD - 156ano
MELElektrické vybavení energetických strojů a zařízenícs4PovinnýklP - 26ano
MTMModelování tekutinových mechanismůcs4Povinnýzá,zkP - 13 / L - 13ano
MD6Seminář k diplomové práci (M-FLI)cs2PovinnýC1 - 26ano
MS2Tekutinové stroje IIcs (en)4PovinnýklP - 26 / L - 13ano
MZHZáklady hydroelasticitycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano