Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

FIT-AEUAk. rok: 2018/2019

Kurz zaměřený na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace individuálních názorů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

student umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování
rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu
vysvětlí a popíše strukturu firmy, její fungování a produkty potenciálnímu obchodnímu partnerovi
vypracuje dokumenty potřebné k žádosti o zaměstnání
je připraven na situace spojené s pracovním pohovorem
reaguje adekvátně při řešení pracovních problémů 
vytvoří základní formální dokumenty
diskutuje o problémech právního prostředí
rozumí kulturním rozdílům
je schopen diskutovat o problémech systémů vzdělávání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia s vykonanou zkouškou z angličtiny středně pokročilí.

Doporučená nebo povinná literatura

Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
Ashley, A. (2003) Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.
Kocmanová, M. and Pokorná, Z. (2004) Euro English. Praha: Ostrov.
DL/FEEC: Supplementary Texts.
ÚJAZ/FEKT: Podpůrné texty.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve výuce (75%), semestrální test (min. 24, max. 40, jeden řádný termín, jeden opravný termín), zkouška (min. 30, max. 60).

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. EU - informace o historii, institucích a fungování EU
  Zásady úspěšné prezentace
  Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy, jednání s obchodním partnerem
  Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
  Telefonování, řešení problémů a stížností
  Formální (obchodní) korespondence
  Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
  Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
  Školství a vzdělávání
  Zdravotní problémy, zdravotní péče a komunikace s lékařem v zahraničí
  USA, Kanada, euroamerická kultura