Detail oboru

Spotřební chemie

FCHZkratka: NPCO_SCHAk. rok: 2017/2018

Program: Spotřební chemie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.10.2006Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem studia je poskytnout inženýrské vzdělání v oboru technické chemie, zaměřené na teorii a technologii spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Připravit absolventa pro výkon vedoucích a řídících funkcí zejména v oblasti malotonážních a speciálních chemických výrob, výzkumu a vývoje, nebo pro pokračování ve studiu v chemicky zaměřených doktorských studijních programech.
Společným základem jsou fyzikálně-chemické obory, poskytující důkladný teoretický základ důležitý pro malotonážní či speciální chemické technologie a výroby nejrůznějšího konkrétního zaměření včetně souvisejícího výzkumu a vývoje. Důraz je kladen na samostatnou a projektovou práci studentů. V každém semestru je proto minimální počet povinných společných předmětů; struktura nabízených volitelných předmětů je vytvořena zejména tak, aby umožnila studentům profilaci v jednom z hlavních směrů, které jsou na vyučujícím pracovišti pěstovány i ve tvůrčí činnosti: biokoloidní, fotochemický, molekulární (plazmochemie a organická elektronika). Součástí studijního programu jsou tak předměty z oblasti koloidní chemie, fotochemie nebo plazmochemie, výuka kosmetologie, transportních systémů, reprodukčních procesů nebo vlastností speciálních materiálů. V nabídce jsou i matematické předměty, které kromě aparátu pro fyzikálně-chemické a materiálové předměty poskytují teoretický základ pro zpracování experimentů v oblasti obrazové komunikace, konstrukce senzorů a prostředků pro statistické vyhodnocení experimentů. Studijní plán je dále zaměřen na výcvik ve tvůrčí, projektové činnosti, která posléze vyúsťuje v diplomovou práci. Seminární a laboratorní předměty vedou studenta od předprojektové nebo technologické přípravy přes sestavení konzistentního projektu, ověřovací experimenty až po jeho vyřešení a prezentaci výsledků. Od prvého semestru systematicky pracují na zadaném či zvoleném projektovém nebo technologickém tématu.

Klíčové výsledky učení

Každý absolvent je vzdělán v obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvinut v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.

Profesní profil absolventů s příklady

Základ profilu absolventa je postaven na obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvíjen v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.
Tyto znalosti a dovednosti pak určují primární uplatnění absolventů ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem malotonážního chemického průmyslu, vyrábějících speciální nebo spotřební chemické produkty (např. firmy kosmetické, agrochemické, zdravotnické, z oblasti povrchových úprav, stavební chemie, speciálních technologií s vysokou přidanou hodnotou aj.). Vzhledem k zaměření na specializované chemické procesy a technologie najde absolvent často uplatnění v odděleních výzkumu a vývoje uvedených firem, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucí zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství.

Vstupní požadavky

Absolvování bakalářského studia studijního oboru Spotřební chemie na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_AKCAplikovaná koloidní chemiecs4PovinnýzkP - 26ano
MCA_FCH3Fyzikální chemie IIIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13ano
MCA_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs (en)4PovinnýzkP - 26ano
MCA_ISA_SPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - SCHcs3PovinnýklL - 39ano
MCO_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_BIPBiopolymerycs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_FCPFotochemiecs (en)4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_FCP_PPraktikum z fotochemických procesůcs (en)3Povinně volitelnýL - 391ano
MCO_PRP_SPříprava a řízení projektu - SCHcs2Povinně volitelnýS - 131ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1en1PovinnýzkC1 - 13ano
MCO_FCMFyzikální chemie makromolekulárních soustavcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MCO_LAB1_SLaboratoř oboru I - SCHcs4PovinnýklL - 78ano
MCO_PTS1Pokroky technologií spotřebního průmyslu Ics2PovinnýS - 13ano
MCO_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_PLA1Plazmochemiecs (en)4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MC_PMCHPokročilá materiálová chemiecs (en)4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_KOL_PPraktikum z koloidůcs2Povinně volitelnýL - 261ano
MCO_PLA_PPraktikum z plazmochemiecs (en)3Povinně volitelnýL - 391ano
MCO_RSCReologie ve spotřební chemiics4Povinně volitelnýzkP - 261ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_AKKAplikovaná kinetika a katalýzacs6Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13ano
MCO_DS_SDiplomový seminář - SCHcs (en)2PovinnýSD - 13ano
MCO_LAB2_SLaboratoř oboru II - SCHcs6PovinnýklL - 78ano
MCO_MSMModerní spektroskopické metodycs (en)4PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ano
MCO_KTSKoloidní transportní systémycs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_MRPModerní reprodukční procesycs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_PAMPokročilé materiálové technologiecs (en)4Povinně volitelnýzkP - 261ano
MCO_SKOSupramolekulární chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs (en)30PovinnýSL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 28 MCO_BFCH, MCO_BIP, MCO_FCP, MCO_FCP_P, MCO_PRP_S, MCO_KOS, MCO_PLA1, MC_PMCH, MCO_KOL_P, MCO_PLA_P, MCO_RSC