Detail předmětu

Diplomová práce

FCH-MCO_DPAk. rok: 2017/2018

V rámci předmětu zpracovávají studenti diplomovou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku diplomové práce obhajují u státní zkoušky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a chemie v oblasti řešené problematiky

Doporučená nebo povinná literatura

literatura dle zadaného tématu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 30 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocení předmětu diplomová práce provádí vedoucí diplomové práce na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Přemět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání diplomové práce, případně laboratorního deníku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse

Cíl

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

samostatná práce studentů, kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

390 hod., povinná

Vyučující / Lektor