Detail oboru

Informační technologie

FITZkratka: BITAk. rok: 2017/2018

Program: Informační technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 30.6.2011Akreditace do: 31.12.2019

Profil

Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimedia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
  • Je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
  • V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí nebo středoškolský učitel informačních technologií a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDADiskrétní matematikacs7PovinnýzkP - 52 / COZ - 12 / Cp - 4 / PR - 10ano
IELElektronika pro informační technologiecs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 12 / PR - 8ano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / PR - 7ano
IZPZáklady programovánícs, en7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 20 / PR - 7ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3VolitelnýP - 26ano
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
IFSFyzikální seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 26ano
JFYZFyzika pro audio inženýrstvícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
IVGInformační výchova a gramotnostcs, en1VolitelnýPR - 13ano
HKOKomunikační dovednostics3VolitelnýCOZ - 26ano
HKAKonflikty a asertivitacs3VolitelnýCOZ - 26ano
ISMMatematický seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 26ano
ISCPočítačový seminářcs, en2VolitelnýP - 12 / Cp - 12 / PR - 2ano
PRMPrávní minimumcs, en3Volitelnýano
HPRPrezentační dovednostics3VolitelnýCOZ - 26ano
HPOPsychologie osobnostics3VolitelnýCOZ - 26ano
RETRétorikacs, en3Volitelnýano
HVRVedení a řízení lidícs3VolitelnýCOZ - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IMAMatematická analýzacs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 10 / PR - 6ano
INCNávrh číslicových systémůcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / PR - 3ano
IOSOperační systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ISUProgramování na strojové úrovnics, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýCOZ - 26 / COZ - 26 / PR - 13 / PR - 13ano
AUP-LAutorská práva - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
FIKFilozofie a kulturacs, en3VolitelnýP - 26ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
HKOKomunikační dovednostics, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HKAKonflikty a asertivitacs3VolitelnýCOZ - 26ano
IMKMechanika a akustikacs, en6VolitelnýklP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs, en5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
HPRPrezentační dovednostics3VolitelnýCOZ - 26ano
HPOPsychologie osobnostics3VolitelnýCOZ - 26ano
RETRétorikacs, en3Volitelnýano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
ITYTypografie a publikovánícs, en4VolitelnýklP - 13 / PR - 26ano
HVRVedení a řízení lidícs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IALAlgoritmycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IFJFormální jazyky a překladačecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
INPNávrh počítačových systémůcs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
INMNumerická matematika a pravděpodobnostcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ano
ISSSignály a systémycs, en6PovinnýzkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
AITAngličtina pro ITcs3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
JA3Angličtina: konverzacecs3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCEcs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
IW1Desktop systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ano
mak1PMakroekonomie 1cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TMANManagementcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
IMFMatematické základy fuzzy logikycs, en5VolitelnýklCOZ - 26 / PR - 26ano
ININávrh a implementace IT služebcs, en4VolitelnýklP - 22 / COZ - 4 / PR - 13ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5Volitelnýzkano
IPZPeriferní zařízenícs, en4VolitelnýzkP - 35 / L - 4ano
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linuxcs, en4VolitelnýklCp - 26 / PR - 13ano
IPAPokročilé asemblerycs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 16 / PR - 10ano
IPSProgramovací seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 20 / PR - 6ano
IP1Projektová praxe 1cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ano
JS1Španělština: začátečníci 1/2cs3VolitelnýCOZ - 26ano
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)cs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
AUMIÚvod do medicínské informatikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BVPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 39 / O - 13ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5Volitelnýano
IZEPZáklady ekonomiky podnikucs, en6Volitelnýzá,zkano
ZFZáklady financovánícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDSDatabázové systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IPKPočítačové komunikace a sítěcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOPcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / PR - 13ano
IZUZáklady umělé inteligencecs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
ICPSeminář C++cs, en4Povinně volitelnýCOZ - 26 / PR - 13ano
IJASeminář Javacs, en4Povinně volitelnýCOZ - 26 / PR - 13ano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýCOZ - 26 / COZ - 26 / PR - 13 / PR - 13ano
IANAnalýza binárního kóducs, en4VolitelnýklP - 14 / Cp - 12 / PR - 13ano
JA3Angličtina: konverzacecs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
IBSBezpečnost a počítačové sítěcs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 6 / PR - 7ano
HDSDaňová soustavacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
fapPFinanční analýza a plánovánícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKRKlasifikace a rozpoznávánícs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ano
mik1PMikroekonomie 1cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5Volitelnýzkano
BPPKPočítačová podpora konstruovánícs6VolitelnýklCp - 65ano
IW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkCp - 52ano
IAMPokročilá matematikacs, en5VolitelnýklP - 26 / COZ - 18 / Cp - 8ano
PRMPrávní minimumcs, en3Volitelnýano
IW5Programování v .NET a C#cs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
IZAProgramování zařízení Applecs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IP2Projektová praxe 2cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IW2Serverové systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)cs, en4VolitelnýklP - 22 / L - 24ano
JS1Španělština: začátečníci 2/2cs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
ITPTechnika personálních počítačůcs, en5VolitelnýzkP - 26 / L - 16ano
ITSTestování a dynamická analýzacs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
ucePÚčetnictvícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 39 / O - 13ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5Volitelnýano
IZMAZáklady marketingucs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IISInformační systémycs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 8 / PR - 12ano
IMSModelování a simulacecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 4 / PR - 9ano
ITTSemestrální projektcs, en5PovinnýPR - 52ano
ISASíťové aplikace a správa sítícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 10 / PR - 16ano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5PovinnýklP - 14 / Cp - 12 / PR - 13ano
IP3Projektová praxe 3cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBTBakalářská prácecs, en13PovinnýCp - 85 / PR - 85ano
IMUMultimédia v počítačových sítíchcs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
IIZSpráva serverů IBM zSeriescs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26 / PR - 7ano