Detail předmětu

Angličtina pro život 1

FEKT-MPC-EFE1Ak. rok: 2024/2025

Gramatika:

Gramatické časy s důrazem na méně frekventované jevy;

Eliminace čechismů v angličtině;

Slovní zásoba:

Matematika, geometrie, čísla;

Technická slovní zásoba v návaznosti na probíraná témata;

Idiomy, zrádná slova;

Konverzace:

Popis technického produktu;

Popis procesu – jak funguje technický objekt;

Srovnání a kontrast u technických produktů;

Řešení problémů s technickým objektem;

Inovace, propagace technického výrobku.   

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou XPC-AN4 a XPC-AEI.
Studenti jsou povinni absolvovat minimálně 75% na cvičeních / přednáškách.

Poznámka 1: Studenti, kteří mají bakalářský titul z angličtiny v elektrotechnice a informatice (AJEI-H), si musí zaregistrovat MPC-EFE1. Tito studenti však automaticky obdrží své kredity a není od nich požadováno, aby navštěvovali kurzy nebo skládali testy nebo zkoušky, které musí absolvovat ostatní studenti MPC-EFE1 / MKC-EFE1.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet – maximum 100 bodů.

Bodové hodnocení je rozděleno následovně:

20 bodů (maximum) za ústní prezentaci formou dialogu

80 bodů (maximum) za písemný test

Studenti musí získat minimálně 50% z celkového počtu bodů, aby absolvovali XPC-EFE1.

 

Učební cíle

Prohlubování znalostí v oblasti gramatiky na základě praktických cvičení, která vedou k tomu, jak se vyhnout čechismům v angličtině;

Soustavné zdokonalování slovní zásoby zahrnující idiomy, oblast matematiky, geometrie, technických disciplín;

Důraz na konverzační schopnosti, které jsou procvičovány formou dialogů na předem připravená témata, popisů procesů, řešení problémů v technickém prostředí;

Rozvíjení poslechových dovedností v technických oblastech v návaznosti na patřičnou slovní zásobu a konverzaci.

 

Základní literatura

-MCCARTHY, Michael and O´DELL, Felicity. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. (CS)
BROOK-HART, Guy and HAINES, Simon. Cambridge English Complete Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-JAE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Gramatika I
3. Gramatika II
4. Úvod do euroamerické kultury
5. Slovní zásoba Review a větné stavby
6. Technická / Kulturní (Hoover Dam)
7. Englishes of the World
8. Technická / Kulturní (CN Tower a odborné texty)
9. Profesní angličtina
10. Prezentace I: Učení, jak dát dobrou prezentaci.
11. Prezentace II: Cvičení, jak dát dobrou prezentaci.
12. Opakování
13. Semestrální test