Detail předmětu

Výstavba překladačů (v angličtině)

FIT-VYPaAk. rok: 2023/2024

Předmět diskutuje pokročilá a doplňující témata týkající se konstrukce překladačů, která svou náročností překračují bakalářskou úroveň. Tato diskuse se bude soustředit na následující tři okruhy: (I) Pokročilá témata konstrukce klasických kompilátorů: konstrukce LR rozkladových tabulek, precedenční analýza vyššího řádu, důležité metody syntaktické analýzy s návraty, pokročilé metody optimalizace. (II) Principy paralelních kompilátorů: struktura paralelního překladače, fundamentální metody paralelní syntaktické analýzy, základní modely pro paralelní překlad. (III) Formální překladové modely a jejich vlastnosti: převodníky, překladové gramatiky, vlastnosti syntaxí řízených překladů (charakterizující jazyky, nekonečná hierarchie překladů apod.), vlastnosti formálních jazyků relevantní pro překladače, moderní formální modely pro překlad.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Základní znalost diskrétní matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocené projekt(y) - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Pokud v průběhu semestru student onemocní nebo se vyskytne jiná překážka ve studiu, je třeba tuto překážku řádně ohlásit a doložit. Pak k ní lze přihlédnout a přizpůsobit jí hodnocení:
 • U projektu může student požádat příslušného učitele o přiměřené prodloužení termínu pro odevzdání.
 • Pokud se student nemohl zúčastnit půlsemestrální zkoušky, může přednášejícího požádat, aby body za půlsemestrální zkoušku byly odvozeny od bodového zisku u prvního termínu zkoušky, kterého se zúčastní.
 • Pokud se student nemůže zúčastnit obhajoby projektu a ostatní členové týmu s tím vysloví souhlas, může získat za obhajobu stejný počet bodů jako na obhajobě přítomní členové týmu.

Učební cíle

Detailně objasnit konstrukci překladačů, včetně moderních paralelních kompilátorů. Podrobně se seznámit s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Schopnost sestrojit náročný překladač, včetně moderního paralelního kompilátoru. Hluboká obeznámenost s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Obecná znalost formálních modelů pro překlad a jejich aplikace.

Základní literatura

A. Meduna: Elements of Compiler Design. Taylor & Francis, 2008. (EN)
K.D. Cooper, L. Torczon: Engineering a Compiler, 3rd edition. Morgan Kaufmann, 2022. (EN)

A.V. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, J.D. Ullman: Compilers: Principles, Techniques, and Tools, 2nd edition. Pearson Education, 2006.

(EN)

Doporučená literatura

D. Grune: Modern Compiler Design, 2nd edition. Springer, 2016. (EN)
R. Wilhelm, H. Seidl: Compiler Design: Virtual Machines. Springer, 2010. (EN)
C.L. Jeffery: Build Your Own Programming Language: A programmer's guide to designing compilers, interpreters, and DSLs for solving modern computing problems. Packt Publishing, 2021. (EN)
J. I. Moore: Introduction to Compiler Design: An Object-Oriented Approach Using Java, 2nd edition. SoftMoore Consulting, 2020. (EN)
D. Thain: Introduction to Compilers and Language Design, 2nd edition. Independently published, 2020. (EN)
T.Æ. Mogensen: Introduction to Compiler Design, 2nd edition. ‎ Springer, 2017. (EN)
D. Watson: A Practical Approach to Compiler Construction. Springer, 2017. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  specializace MGH , libovolný ročník, zimní semestr, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MIT-EN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod: zopakování struktury překladače.
 2. Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: konstrukce LR rozkladových tabulek.
 3. Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: precedenční analýza vyššího řádu.
 4. Obecná syntaktická analýza: důležité metody syntaktické analýzy s návraty.
 5. Pokročilé metody optimalizace.
 6. Paralelní kompilátory: struktura paralelního překladače.
 7. Paralelní syntaktická analýza: principy.
 8. Deterministická paralelní syntaktická analýza shora dolů.
 9. Deterministická paralelní syntaktická analýza zdola nahoru.
 10. Generování paralelního kódu.
 11. Moderní formální prostředky pro specifikaci jazyka: řízené a paralelní modely.
 12. Formální prostředky pro specifikaci překladu: převodníky a překladové gramatiky.
 13. Očekávané budoucí trendy, shrnutí, závěr.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vytvoření pokročilého kompilátoru.
 2. Příprava a prezentace vybraného tématu o kompilátorech.

eLearning