Detail předmětu

Vybrané kapitoly ze základů konstruování

FSI-0ZKAk. rok: 2022/2023

Předmět prohlubuje informace o základech tvorby konstrukční dokumentace z hlediska zobrazování, kótování a přesnosti rozměrů. Jsou rozšířeny zásady pro stanovení souvislosti jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti. V návaznosti na požadavky studentů je pozornost zaměřena na oblast volby jakosti materiálů, vhodných polotovarů a základních normalizovaných funkčních a technologických prvků. Je vysvětlen princip vybraných výrobních technologií a jejich souvislost s volbou systému kótování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Vybrané kapitoly ze základů konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze základní znalosti ze střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou interaktivních přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Studenti mohou podle potřeby částečně ovlivňovat obsah přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.

Učební cíle

Vybrané kapitoly ze základů konstruování usnadňují studentům přechod ze střední školy bez technického zaměření. Přednášky jsou koncipovány tak, aby doplňovaly základní přednášky a cvičení předmětu Základy konstruování a jsou zaměřeny nejen na podrobnější vysvětlení probírané látky, ale jsou využity např. i pro přípravu na kontrolní testy a zkoušku z předmětu Základy konstruování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola účasti na přednáškách.

Základní literatura

SVOBODA, Pavel, BRANDEJS, Jan. Základy konstruování. Vyd. 8. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022, 264 s. ISBN 978-80-7623-034-7. (CS)
SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022, 238 s. ISBN 978-80- 7623-010-1. (CS)
SIMMONS, Colin H.; MAGUIRE, Dennis E.; PHELPS, Neil. (2012). Manual of Engineering Drawing - Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards (4th Edition). Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMEDTPS03/manual-engineering-drawing/manual-engineering-drawing (EN)

Doporučená literatura

GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, 2012, 1 sv., ISBN 978-0-13-509049-7. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Zobrazování v pohledech. Pravoúhlé promítání, metoda 1, 3.
• Zobrazování v řezech a průřezech. Kótování.
• Kótování speciálních tvarů.
• Tolerance délkových rozměrů.
• Textura povrchu. Základní pojmy.
• Geometrické tolerance tvaru, orientace, umístění a házení. Základny.
• Geometrické tolerance. Všeobecné tolerance.
• Tvarové prvky - funkce a kreslení. Příprava na kontrolní test 2 v předmětu Základy konstruování 1K.
• Závity. Zobrazování, značení, kótování a tolerování metrického závitu.
• Kótování funkční a technologické.
• Kótování roztečí děr - nefunkční a funkční díry - způsoby kótování.
• Volba a značení konstrukčních materiálů.
• Vybrané části strojů. Příprava na zkoušku ze Základů konstruování 1K.

eLearning