Detail předmětu

Manažerská informatika

FP-OmiPAk. rok: 2022/2023

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

Cílem předmětu je získání nových znalostí z oboru informatika se zaměřením na informační systémy pro podporu složitých rozhodovacích úloh v oblastech správy a řízení, ekonomiky, obchodování a business intelligence s pomocí moderních metod a softwarových nástrojů podporujících analytické, plánovací a rozhodovací činnosti podniků. Poznatky budou prohloubeny o principy architektury těchto systémů, jejich projektování, implementaci z manažerského hlediska a o podstatu systémové integrace. V rámci výuky je prezentován základní právní rámec pro ochranu dat.
1. Vývojové tendence a trendy v oblasti ICT (základní pojmy, trendy v oblasti IS/IT) – (hodinová dotace 2/0).
2. Principy business intelligence (podstata, hlavní komponenty, přístupy k řešení) – (hodinová dotace 2/0).
3. Systémová integrace (principy, vývoj a podstata, složky a úrovně, systémový integrátor a jeho funkce) – (hodinová dotace 2/0).
4. Data a jejich zpracování (typy a formáty dat, shromažďování a ukládání dat, datové sklady, základy zpracování dat, import a export, interní a externí zdroje dat) – (hodinová dotace 2/2).
5. Data, informace, znalost (jejich reprezentace a hierarchický vztah, interpretace a vizualizace) – (hodinová dotace 2/0).
6. Proces dolování z dat (dolování informace a znalosti z dat, jejich pokročilá OLAP analýza) – (hodinová dotace 2/2).
7. Problematika dolování dat z reálných dat (interní a externí zdroje dat, možnosti řešení) – (hodinová dotace 2/1).
8. Reporting (statický - dynamický, standardní - ad-hoc, interpretace a vizualizace OLAP analýzy) – (hodinová dotace 2/2).
9. Data mining (teoretický úvod, procesní schéma data miningu, typické okruhy úloh) – (hodinová dotace 2/0).
10. Algoritmy a jejich principy (klasifikační a regresní) - (hodinová dotace 2/2).
11. Algoritmy a jejich principy (segmentační a sekvenční) - (hodinová dotace 2/2).
12. Příprava dat pro různé softwarové systémy a nástroje, interpretace a vyhodnocení (hodinová dotace 2/2).
13. Právní aspekty ochrany dat (hodinová dotace 2/0).

Základní literatura

POUR, J., M. MARYŠKA a O. NOVOTNÝ. Business intelligence v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing, 2012.ISBN 978-80-7431-065-2.
BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnosti, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
NISBET, R.., J. F. ELDER a G. MINER. Handbook of statistical analysis and data mining applications. Boston: Academic Press/Elsevier, 2009. ISBN 978-0-12-374765-5.

Doporučená literatura

LACKO, Ľ.. Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat s příklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6969-0.
SHMUELI, G., N. R. PATEL a P. C. BRUCE. Data mining for business intelligence: concepts, techniques, and applications in Microsoft Office Excel with XLMiner. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-52682-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor