Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-OdisPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia je zpracovaná bakalářská práce.

Prerekvizity

Předdiplomní seminář, Praxe 2, Metodika tvorby závěrečných prací

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce. 

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách.
Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi nebo využitelná v navazující tvůrčí činnosti např. v rámci doktorských studií. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studenta v tvorbě závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je řešena individuální konzultací.

Základní literatura

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor