Detail předmětu

Ročníkový projekt 2

FIT-YP2aAk. rok: 2022/2023

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Ročníkový projekt je na závěr obhajován před komisí.

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.
Vlastní správa času při vytváření rozsáhlejšího inženýrského projektu. Komunikace s vedoucím projektu. Prezentace projektu závěrečnou zprávou a obhajobou.

Prerekvizity

Rozpracování zadaného zadání v rámci projektu Year Project 1, zápočet z tohoto předmětu

Literatura

Způsob a kritéria hodnocení

Konzultace s vedoucím diplomové práce.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je vypracování ročníkového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MIT-EN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Ročníkový projekt je na závěr obhajován před komisí.