Detail předmětu

Zkouška z angličtiny před státní doktorskou zkoušku

FEKT-DKX-QJAAk. rok: 2022/2023

Jedná se o předmět, v jehož rámci se doktorandi samostatně připravují ke zkoušce z anglického jazyka. Složení této zkoušky je alternativou ke splnění předmětu DPX-JA6 či DKX-JA6 jakožto podmínky k připuštění doktoranda ke státní doktorské zkoušce.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušený uživatel jazyka, který ovládá veškeré jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci v rámci své odborné profese.

Prerekvizity

Zkouška na úrovni středně pokročilý a výše v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují aktivní domácí přípravu na základě doporučených materiálů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.

Osnovy výuky

1.Analýza odborného textu
2. Poslech a metody porozumění
3. Reprodukce textu
4. Funkce jazyka, gramatické struktury
5. Obtížná slova, srovnání s češtinou
6. Akademická angličtina
7.Psaní ve vědě a technice
8. Prezentace - subskills
9. Prezentace
10. Žánry angličtiny ve vědě a technice
11. Poslech univerzitních přednášek
12. Psaný diskurz
13. Opakování

Učební cíle

Dosažení komunikační úrovně v anglickém jazyce požadované pro složení SZZ, a to ve všech dovednostech, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech se zaměřením na používání jazyka v elektrotechnických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Jiná forma výuky

Základní literatura

Manninen, Satu ; Turner, Ellen ; Wadsö-Lecaros, Cecilia (2020). Writing in English at University : A Guide for Second Language Writers. Lund. (EN)

Doporučená literatura

Vince M.: Advanced Language Practice, Heinemann, 1994
Molinari, J. (2022). What Makes Writing Academic: Rethinking Theory for Practice. London,: Bloomsbury Academic. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKA-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DKC-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning