Detail předmětu

Energetické hodnocení budov

FAST-BT054Ak. rok: 2022/2023

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Metodika energetického auditu. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty ziskovosti variant úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Energetický management. Systémy řízení provozu a údržby soustav technických zařízení budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti potřebné k energetickému hodnocení budovy a vypracování jejího energetického certifikátu.

Prerekvizity

Stavební tepelná technika, základy TZB.

Osnovy výuky

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity.
Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
Energetické hodnocení systémů vytápění
Energetické hodnocení systémů větrání
Energetické hodnocení systémů teplé vody
Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů
Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie
Návrh energeticky úsporných opatření.
Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty.
Energetický management. Měření spotřeby energie.
Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

Učební cíle

Hodnocení budov z hlediska potřeby a spotřeby energie. Energetická klasifikace budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek. Energetické hodnocení systémů vytápění Energetické hodnocení systémů větrání Energetické hodnocení systémů teplé vody Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty variant úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Energetický management. Měření spotřeby energie. Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek. Energetické hodnocení systémů vytápění Energetické hodnocení systémů větrání Energetické hodnocení systémů teplé vody Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty variant úsporných opatření. SSoftwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Energetický management. Měření spotřeby energie. Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.