Detail předmětu

Zděné konstrukce (S)

FAST-BL006Ak. rok: 2022/2023

Historie, druhy a trendy vývoje zděných konstrukcí a jejich navrhování. Základní materiály pro zděné konstrukce. Pevnost a přetvárnost zdiva. Rozbor účinků vzpěru a výstřednosti.
Jednovrstvé nevyztužené stěny a pilíře. Mezní stavy únosnosti. Rozbor základních způsobů namáhání zděných konstrukcí. Mezní stavy použitelnosti.
Konstrukční systémy zděných staveb. Zděné klenby. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek. Navrhování stěnových keramických dílců. Vyztužené zdivo. Vrstvené stěny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
• Schopnost kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost, navrhování betonových prvků

Osnovy výuky

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání.
2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem.
4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem.
5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření.
6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů.
7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi.
8. Statické řešení zděných kleneb.
9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek.
10. Navrhování svislých keramických dílců.
11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny.

Učební cíle

Naučit se navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
Kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HENDRY, Arnold W.: Structural Masonry, Palgrave Macmillan, 1998

(EN)
McKENZIE, W. M. C.: Design of Structural Masonry, Palgrave Macmillan, 2001, ISBN 0333792378. (EN)
HENDRY, A. W., SINHA, B. P. a DAVIES, S. R.: Design of Masonry Structures, London: Spon Press, 1997, ISBN 0419215603 (EN)
AMRHEIM, James E.: Reinforced Masonry Engineering Handbook: Clay and Concrete Masonry, New York: MIA, CRS Press, 1998, ISBN 0849375517. (EN)

KOŠATKA, Pavel, LORENZ, Karel, VAŠKOVÁ, Jitka. Zděné konstrukce 1. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03463-1

(CS)

Doporučená literatura

BULL, John, W.: Computation Modeling of Masonry, Brickwork and Blockwork Structures, Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2001

(EN)

CURTIN, W. G., SHAW G. a BECK, J. K.: Design of Reinforced and Prestressed Masonry, London: Thomas Telford, 1988

(EN)

JENEŠ, Rostislav a PODROUŽKOVÁ, Božena: Zděné konstrukce. Modul MS1 až MS4 (studijní opora v elektronické podobě), Brno: VUT, 2006

(CS)
LORENZ, Karel: Zděné konstrukce, Praha: ČVUT, 1996, ISBN 80-01-00718-9. (CS)

KOŠATKA, Pavel: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1, Praha: ČVUT, 2008

(CS)
ROBERTS, John J., TOVEY, Alan K. a FRIED, Anton: Concrete Masonry Designer´s Handbook, London: Spon Press, 2001, ISBN 0-419-19440-1. (EN)
PUME, Dimitrij a KOŠATKA, Pavel: Betonové konstrukce 20. Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6, Praha: ČVUT, 1998 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání. 2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti. 3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem. 4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem. 5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření. 6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů. 7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi. 8. Statické řešení zděných kleneb. 9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek. 10. Navrhování svislých keramických dílců. 11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristiky materiálu. Zděný pilíř namáhaný svislým zatížením. 2. Obvodová stěna budovy s dřevěnými stropy. 3. Interakční diagram zděného pilíře tvaru T. 4. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 1). 5. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 2). 6. Suterénní stěna s výztuží – zatížená zemním tlakem. 7. Stěna zatížená soustředným zatížením. 8. Nadokenní překlad s výztuží. 9. Zděná klenba. 10. Zděný klenutý překlad. 11. Odevzdání projektu. Zápočet.