Detail oboru

Stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: MAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavitelství, dále zvládnutí základních poznatků zejména z výrobně technologických a stavebně odborných disciplínách a navíc dosažení stavu znalostí a orientace v problematice oboru na vyšší úrovni cestou prohlubování znalostí teoretických, technologických i stavebně-inženýrských. Získané odborné znalosti absolventa mu umožní pochopení problematiky oboru v širších souvislostech a zvýší jeho schopnosti působit v praxi.
Průkazem o splnění konečného cíle studia, totiž zvládnutí studované látky a schopnosti komplexnějšího samostatného přístupu, bude zpracování a úspěšné obhájení zadaného tématu bakalářské práce z oblasti technologie výroby nebo z oblasti aplikace stavebních látek.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru Stavebně materiálové inženýrství jsou připraveni teoreticky, zejména v oblasti struktury silikátů, stavební fyziky a termodynamiky, což jim vytváří předpoklady pro dosažení komplexnějších znalostí v návaznosti na praktickou výchovu v laboratořích.
V laboratořích se absolventi seznámili s vlastnostmi a zkoušením základních stavebních látek, zejména maltovin, keramiky a speciální keramiky, betonu, lehkých hmot a izolací včetně speciálních, dřeva a kovů, takže propojení praktických znalostí s teoretickými splní dílčí cíl, totiž dosažení komplexnějších znalostí a dovedností absolventů.
Důraz kladený na spojení teoretické a experimentální přípravy, spojený s poznáním reálných provozních technologií na odborných exkurzích je podložen záměrem vybavit absolventa ucelenými znalostmi i praktickými dovednostmi.
Vedle toho absolvent ovládá aplikování stavebních hmot a materiálů v konstrukcích, včetně prefabrikovaných dílců a jejich montáží, diagnostických metod a praktických ukázek na stavbách, což podporuje základní cílový předpoklad pro uplatnění absolventa v praxi.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC002Chemie stavebních látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ001Keramikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BJ002Keramika – laboratořecs4PovinnýC1 - 39ano
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ003Technologie betonu – laboratořecs2PovinnýC1 - 26ano
BJ004Technologie betonu 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ005Základy technologických procesůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BI003Diagnostické metody ve stavebnictvícs4PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
BJ006Fyzika stavebních látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ008Kovové a dřevěné materiály cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ017Laboratorní experimentální metodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ016Maltoviny 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ009Technologie stavebních dílcůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL008Betonové konstrukce (M)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO005Dřevěné konstrukce (M)cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
BJ007Izolační materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ010Lehké stavební látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH008Pozemní stavitelství 2 (M)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2PovinnýP - 26ano
BJ012Technologie montovaných stavebcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BJ013Speciální izolace cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
BJ014Speciální keramikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW003Strojní zařízenícs2PovinnýP - 26ano
BJ011Technická termodynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT004Technická zařízení budov (M)cs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BJ015Technologie betonu 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ055Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcíchcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 264999ano
BJ056Vybrané statě z technologie stavebních hmot cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 264999ano
BJ054Bakalářský seminář (M)cs3Povinně volitelnýS - 265000ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4999 1 BJ055, BJ056
5000 1 BJ054