Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu oboru Konstrukce a dopravní stavby je zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů, umožňujících řešení problematiky inženýrských staveb.
Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství zahrnuje v počáteční fázi absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student volí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Konstrukce a dopravní stavby, a to na navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technických řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru. Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby je po ukončení studia stavebním bakalářem s konstrukčně-dopravním vzděláním.
Na základě samostatně vypracované bakalářské práce a jejího úspěšného obhájení získá absolvent akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ před jménem).
Absolvent získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Konstrukce a dopravní stavby. Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti.
Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL002Betonové konstrukce (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO003Dřevěné konstrukce (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM001Pozemní komunikace 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD004Statika 2cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF003Zakládání staveb (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BB002Aplikovaná fyzika (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO004Kovové konstrukce 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM002Pozemní komunikace 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD005Pružnost a plasticita cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BN003Výuka v terénu (K)cs3PovinnýVT - 240ano
BL007Zděné konstrukce (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BN001Železniční stavby 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BO008Kovové konstrukce 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF005Mechanika hornin cs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BM003Městské komunikacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH012Pozemní stavitelství 2 (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL011Předpjatý betoncs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2PovinnýP - 26ano
BN002Železniční stavby 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL012Betonové mosty 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO009Kovové mosty 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF006Podzemní stavbycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD006Stavební mechanika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF054Aplikace inženýrských úloh v geotechnice cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BN052Mechanizace a provádění železničních stavebcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BM052Praktické aplikace v pozemních komunikacíchcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BL054Projektování betonových konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BO055Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BD053Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BI053Zkušebnictví a řízení jakostics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265005ano
BL052Bakalářský seminář (K-BZK)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BF052Bakalářský seminář (K-GTN)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BO051Bakalářský seminář (K-KDK)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BM051Bakalářský seminář (K-PKO)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BD051Bakalářský seminář (K-STM)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BI051Bakalářský seminář (K-SZK)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BN051Bakalářský seminář (K-ZEL)cs2Povinně volitelnýS - 265006ano
BL060Specializovaný projekt (K-BZK)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
BF060Specializovaný projekt (K-GTN)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
BO060Specializovaný projekt (K-KDK)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
BM060Specializovaný projekt (K-PKO)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
BD060Specializovaný projekt (K-STM)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
BI060Specializovaný projekt (K-SZK)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
BN060Specializovaný projekt (K-ZEL)cs4Povinně volitelnýklPR - 265007ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5005 1 BF054, BN052, BM052, BL054, BO055, BD053, BI053
5006 1 BL052, BF052, BO051, BM051, BD051, BI051, BN051
5007 1 BL060, BF060, BO060, BM060, BD060, BI060, BN060