Detail předmětu

Moderní techniky programování

FAST-NUB020Ak. rok: 2021/2022

Tvorba programů a aplikací v prostředí Microsoft Visual Basic a VBA.
Základní algoritmy, strukturované programování, objektově orientované programování, aplikační knihovny objektů a jejich využití, řešení inženýrských úloh.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Vtváření programů v jazyce Visual Basic s využitím moderních technik událostmi řízeného programování, komponentních technologií a objektového programování

Prerekvizity

znalost algoritmizace a programování v jazyce VBA, základní znalost technické angličtiny.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka.
2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz.
3. Funkce a procedury (volání funkcí, volání procedur, parametry a argumenty, veřejné a privátní procedury).
4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy.
5.–6. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
7. Práce se strukturovanou proměnnou.
8. Strukturované a objektově orientované programování.
9.–10. Aplikační knihovny objektů.
11. Algoritmy numerických metod.
12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy.
13. Příklady řešení inženýrských úloh. Řešení mechanické úlohy.

Cíl

Předmět naučí strukturovanému návrhu programů, zabývá se událostmi řízenému programování a základními komponentami Visual Basicu. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími konstrukcemi a prvky programovacího jazyka Visual Basic. Studenti budou navrhovat a psát programy v jazyce Visual Basic.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor