Detail předmětu

Vzduchotechnika

FAST-BTA016Ak. rok: 2021/2022

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy.
Tepelně vlhkostní zátěž budov.
Přirozené větrání, druhy a aplikace.
Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci.
Chlazení pro klimatizaci.
Rekuperace tepla ve vzduchotechnice.
Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum.
Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Prerekvizity

Základní znalosti tepelné techniky. Znalosti základů vytápění, zejména tepelně technické výpočty. Znalosti principu dimenzování potrubních sítí, hydraulika. Znalost základů stavební akustiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
2. Tepelně vlhkostní zátěž budov.
3. Přirozené větrání, druhy a aplikace.
4. Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
5. Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
6. Strojovny vzduchotechniky.
7. Vzduchové systémy klimatizace.
8. Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
9. Chlazení pro vzduchotechniku.
10. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
11. Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
12. Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
13. Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cíl

Základy vzduchotechniky. Tvorba vnitřního prostředí vzduchotechnikou. Energetické, ekologické a ekonomické aspekty vzduchotechniky budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor