Detail předmětu

Vybrané kapitoly ze strojírenských materiálů

FSI-0SVAk. rok: 2021/2022

Předmět s velkým prostorem pro dotazy a víceméně diskusní formou třídí a doplňuje informace získané v souběžně běžícím předmětu 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů. Bude tedy řeč o:
- podstatě fázových přeměn při tepelném zpracování kovů a slitin
- konstrukčních materiálech kovových, keramických, polymerních i kompozitních s ohledem na vztah jejich chemického složení a technologického zpracování ke krystalografickým, substrukturním, strukturním a mechanickým charakteristikám
- degradaci materiálů při jejich využití v praxi
- základních zásadách volby materiálu pro strojírenské konstrukce.

Výsledky učení předmětu

Kurz je tvořen jako doplňkový k předmětu 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů a stejně jako tento základní kurz poskytne:
- znalosti o vztazích mezi chemickým složením, strukturou a zpracovatelskými vlastnostmi konstrukčních materiálů
- informace nutné pro plné využití vlastností konstrukčních materiálů.

Prerekvizity

Základní kurz 2BUM - úvod do materiálových věd, tj.:
- stavba atomu, základy krystalografie
- struktura ideálních a reálných krystalů (poruchy krystalické mřížky a jejich vlastnosti)
- termodynamika pevných látek, difuse, kinetika
- fáze v kovových a keramických soustavách
- rovnovážné diagramy a fázové přeměny
- deformační a lomové chování, zkoušení mechanických vlastností konstrukčních materiálů

Literatura

Ashby, F.M., Jones, D.R.H. Engineering Materials I, II, Pergamon.....
Callister, W.D., Jr. Materials Science and Engineering, John Wil...
Ptáček L. et al. Materials science II (in Czech), CERM, Brno 2002
Ashby, F.M., Jones, D.R.H. Engineering Materials I, II, Pergamon... 2004
Fiala J. et al: Struktura a vlastnosti materiálů, Academia, Praha 2003
Pluhař, J. et al. Material science (in Czech), SNTL, Praha, 1989

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

předmět je volitelný a nepovinný, výuka je ukončena zápočtem, pro jeho získání musí student prokázat aktivitu a zájem o studovaný obor.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Kurz je tvořen jako doplňkový k předmětu 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů s cílem pomoci studentům:
- ujasnit si informace o složení, struktuře a zpracování materiálů ve vztahu k jejich vlastnostem směrodatným pro zpracovatelské technologie a konstrukční využití
- pochopit podstatu výše uvedených jevů a příčinné souvislosti mezi nimi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

předmět je volitelný a nepovinný, výuka je ukončena zápočtem. pro jeho získání musí student prokázat aktivitu a zájem o studovaný obor.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1+2. Opakování z předmětu 2BUM - úvod do materiálových věd
3. Základy hutnické výroby železa a oceli; doprovodné a přísadové prvky ve slitinách Fe-C.
4+5. Fázové přeměny při tepelném zpracování slitin železa.
6+7. Postupy tepelného zpracování slitin železa.
8+9. Konstrukční materiály na bázi železa
10. Neželezné kovy a slitiny.
11. Konstrukční keramické materiály.
12. Konstrukční polymery.
13. Kompozity