Detail předmětu

Radionavigace II

FSI-ERNAk. rok: 2021/2022

Předmět představuje druhou část tématiky JAA/EASA FCL-1, 062 (Radionavigace II). Obsahem jsou: Sekundární přehledový radar (SSR). Zařízení pro měření vzdáleností (DME). Princip a realizace prostorové navigace (RNAV; RNP; PBN). Automatické navigační systémy (FMS). Elektronické indikátory horizontální situace (EFIS; EHSI). Družicová navigační zařízení (GNSS). Případně: Systémy daleké navigace (LORAN-C, DECCA, OMEGA); ADS/ADS-B.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti funkce a použití jednotlivých druhů leteckých rádiových a radiolokačních navigačních zařízení a způsobů indikace jejich výstupních informací na palubě.
Znalosti obsahů relevantních částí dokumentů JAR a JEPPESEN.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Korekvizity

Žádné.

Doporučené volitelné složky programu

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

CAE Radionavigation, Oxford Aviation Academy, Oxford 2020.
L. Kulčák a kol.: Zabezpečovací letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999
K. Přibyl, D. Kevický: Letecká navigace, NADAS, 1980.
Vosecký, S.: Radionavigace - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů podle předpisu JAR-FCL-1 (062 00), akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2006
S. Vosecký a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení, VA v Brně, 1988.
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
.
JAA ATPL,  062 Radionavigation, Theoretical Knowledge Manual, Oxford, 2006
Aviationexam.com, JAA/EASA-FCL, 062 Radio Navigation, Edition 2013. (EN)
Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011 (CS)
. (CS)
. (CS)
KAYTON, M., FRIED, W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, ISBN 0 – 471 – 54795 – 6, New York 1996 (EN)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- alespoň 80% účasti na cvičeních,
- dosažení alespoň 50% správných odpovědí v písemném testu.
Kontroly výsledků výuky:
- průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.
Klasifikace zápočtu i ústní závěrečné zkoušky se řídí pravidly ETCS.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Žádné.

Cíl

Seznámit se s účelem, použitím, principy činnosti a hlavními částmi používaných a perspektivních radionavigačních zařízení.
Pochopit možnosti jejich využití během vzletu, letu po trati a při přibližování na přistání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičeních. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konzultacemi s vyučujícím, nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - opakování obsahu první části (Radionavigace I/DRN), navázání na další témata.
2. SSR - princip činnosti, módy, kódy, druhy SSR, SSRmS.
3. DME (účel, použití, vlastnosti, spolupráce s TACAN, režimy činnosti).
4. RNAV - systém prostorové navigace (ve světě; v Evropě).
5. EFIS (struktura zařízení, CDU, symbolika, zobrazení navigační situace).
6. GNSS (GPS, GLONASS, Galileo - účel, použití, možnosti v letecké navigaci).
7. GPS - princip činnosti, služby.
8. GPS - modernizace, porovnání s GLONASS a Galileo.
9. WAAS - princip činnosti, způsob realizace v Evropě (EGNOS).
10.LAAS - princip činnosti, možnosti realizace.
11.Systémy daleké navigace - LORAN-C, DECCA.
12.ADS/ADS-B; přehled druhů otázek testu ATPL(A).
13.Rezerva - příprava zápočtu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování a navázání na další témata - typické příklady.
2. DME - využití v letecké navigaci, spolupráce s TACAN, systémy DME/DME.
3. Příklady plánování trati v systému navigace RNAV.
4. EHSI - okruhy znalostí nutných k řešení otázek ÚCL.
5. Princip GNSS - GPS, GLONASS, Galileo.
6. Princip WAAS.
7. Princip LAAS.
8. Funkce systémů a struktura signálů LORAN-C.
9. Funkce systémů a struktura signálů DECCA, OMEGA.
10. Druhy a typy otázek, předpokládaných při přezkoušení na ÚCL - obecně, příklady.
11.Druhy a typy otázek, předpokládaných při přezkoušení na ÚCL - obecně, příklady.
12. Konzultace - příprava zápočtu.
13. Zápočet - test.

eLearning