Detail předmětu

Praktikum z bioinženýrství

FCH-MC_BIN_PZAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu Praktikum z bioinženýrství jsou praktické úlohy v nichž se studenti seznámí se základními principy a logikou biotechnologických a bioinženýrských výrob a osvojí si obsluhou základní bioinženýrské instrumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu bude zisk obecně potřebných praktických znalostí z široké bioinženýrské oblasti.

Prerekvizity

Bioinženýrství I, Chemické inženýrství I,II, Mikrobiologie a Biochemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou laboratorního cvičení. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle a aplikace Teams.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, vypracováni a odevzdani protokolů písemnou formou ke všem úlohám do laboratorního deníku, závěrečný test s úspěšností alespoň 50 % z maximálního počtu možných bodů .

Osnovy výuky

Obsahem předmětu Praktikum z bioinženýrství jsou praktické úlohy v nichž se studenti seznámí se základními principy a logikou biotechnologických a bioinženýrských výrob a osvojí si obsluhou základní bioinženýrské instrumentace.

Praktikum bude s ohledem na délku exprimentů realizováno v blocích, jejichž náplň bude odpovídat následujícímu schématu:

1. týden: Principy a bezpečnost práce v biotechnologické laboratoři, práce s mikroorganismy
2.-3. týden: Základní logika biotechnologických výrob, vliv vybraných kultivačních parametrů na výtěžnostní koeficienty
4. - 5. týden: Využití ultrafiltrace ke zkoncentrování a částečné purifikaci proteinů
6.-7. týden: Stanovení měrné růstové rychlosti v závislosti na koncentraci uhlíkatého zdroje
8.-9. týden: Enzymatická hydrolýza pšeničných otrub ve čtvrtprovozních podmínkách
10.-11. týden: Bioreaktory a stanovení jejich základních charakteristik
12.-13. týden: Anaerobní vsádková kultivace v laboratorním bioreaktoru, základní kultivačních a výtěžnostní parametry

Učební cíle

Cílem Praktika z bioinženýrství je přiblížit studentovi bioinženýrské techniky v laboratorních podmínkách a lepší pochopení doposud získaných teoretických znalostí z bioinženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Hodnocené protokoly.
Písemný test znalostí z laboratorních prací.

Doporučená literatura

Kaštánek F.: Bioinženýrství. Academia, Praha 2001. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning